Kategoria

Przestępstwa narkotykowe
Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe to trudne sprawy, wymagające szczególnej znajomości spraw. Poniżej opisujemy przepisy związane z przestępstwami narkotykowymi.

Przestępstwo posiadania narkotyków

Zgodnie z art. 62ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 62 ust. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przestępstwem jest posiadanie narkotyku rozumianego jako jedna z substancji wymienionych w załączniku...