Kategoria

Pozbawienie wolności
Pozbawienie wolności

Kara pozbawienia wolności to najsurowsza kara przewidziana w polskim prawie karnym.
Kara pozbawienia wolności występuje w dwóch odmianach: kara bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby.

Kara pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy w dozorze elektronicznym

W dniu 31 marca 20120 roku weszła w życie bardzo istotna zmiana w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów karę w dozorze elektronicznym może wykonywać każdy skazany, wobec którego została orzeczona karę pozbawienia wolności nieprzekraczająca jednego roku i 6 miesięcy. To samo tyczy się sytuacji, gdy wobec...

Kilka kar w dozorze elektronicznym

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami karę w dozorze elektronicznym może wykonywać skazany, wobec którego sąd orzekł karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno –  suma tych kar nie może jednak przekroczyć...

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów karę w dozorze elektronicznym może wykonywać każdy skazany, wobec którego sąd orzekł karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. To samo tyczy się sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno –  suma tych kar nie może...
%d bloggers like this: