Przestępstwo posiadania narkotyków

Zgodnie z art. 62ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 62 ust. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przestępstwem jest posiadanie narkotyku rozumianego jako jedna z substancji wymienionych w załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Katalog substancji wymienionych w tym załączniku jest zamknięty. Ustalenie, czy substancja ujawniona przez Policję jest narkotykiem czy nie następuje na podstawie opinii biegłego z zakresu chemii.

Przestępstwem jest posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyku, tj. stanowiącej jedną działkę narkotyku, np. 1 grama marihuany, czy 0,1 grama amfetaminy, 1 tabletki extazy na własny użytek.

Nie stanowi przestępstwa jedynie posiadanie znikomej – śladowej ilości narkotyku, a więc np. osadu amfetaminy w torebce strunowej, czy pozostałości marihuany w szklanej fifce, jednym słowem śladu po narkotyku pozostałym po jego zażyciu.

Przestępstwo posiadania narkotyków można popełnić jedynie umyślnie. Warunkiem odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyku jest zatem wiedza oskarżonego o posiadaniu substancji stanowiącej narkotyk.

Przestępstwo posiadania znacznej ilości narkotyków

Zgodnie z art. 62 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie znacznej ilości narkotyków podlega surowszej odpowiedzialności karnej od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Art. 62 ust. 2 Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Pojęcie znacznej ilości narkotyków nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane. Oznacza to, że to sądy w każdej rozpoznawanej sprawie dokonują oceny czy posiadana przez oskarżonego ilość narkotyków była ilością znaczną wymagającą surowszej kary.

Opierając się doświadczeniu zawodowym należy przyznać, że pojęcie znacznej ilości narkotyków jest rozbieżnie interpretowane przez sądy.

Część sędziów wyraża pogląd, zgodnie z którym znaczną ilością narkotyków jest taka ilość, która odpowiada kilkudziesięciu działkom danego narkotyku. Wielu sędziów wyraża natomiast odmienny pogląd, zgodnie z którym posiadanie znacznej ilości narkotyków zaczyna się dopiero od posiadania kilkuset działek narkotyku. Oznacza to, że kilkadziesiąt np. 70 gramów marihuany jest uznawana przez część sędziów za znaczną ilość, a przez innych znaczna ilość marihuany zaczyna się dopiero od posiadania kilkuset, np. 200 gramów tego narkotyku. Podobnie zdaniem wielu sędziów posiadanie amfetaminy w ilości nawet 10 gramów odpowiadających 100 porcjom tego narkotyku (0,1 grama amfetaminy to standardowa 1 działka tego narkotyku) stanowi posiadanie znacznej ilości tego narkotyku, a dla wielu sędziów znaczna ilość tego narkotyku zaczyna się dopiero od kilkuset porcji, np. od 50 gramów odpowiadających 500 porcjom tego narkotyku.

Jak widać orzecznictwo sądowe w zakresie interpretacji znacznej ilości narkotyków jest bardzo niejednolite. Tymczasem zakwalifikowanie czynu zarzuconego oskarżonemu jako posiadania znacznej ilości narkotyków rodzi dla niego poważne negatywne konsekwencje. W takim przypadku jedyną kara jaka może zostać orzeczona za to przestępstwo jest kara pozbawienia wolności w wysokości co najmniej 1 roku pozbawienia wolności. W praktyce orzeczniczej sądów karnych uznanie czynu popełnionego przez oskarżonego za posiadanie znacznej ilości narkotyków skutkuje wymierzeniem kary bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Przestępstwo posiadania narkotyków stanowiące wypadek mniejszej wagi

Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za przestępstwo posiadania narkotyków stanowiące wypadek mniejszej wagi grozi łagodniejsza kara grzywny: ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 62 ust. 3 W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wypadek mniejszej wagi przy przestępstwie posiadania narkotyków zachodzi wówczas gdy w rozpoznawanej sprawie okoliczności łagodzące zdecydowanie przeważają nad okolicznościami obciążającymi. Kryteriami oceny są przede wszystkim ilość i rodzaj posiadanego narkotyku:

  1. ilość posiadanego narkotyku: za wypadek mniejszej wagi uznaje się zazwyczaj w orzecznictwie sądów posiadanie nie więcej niż 1 czy 2 działek narkotyku, a więc np. 1 lub 2 gram marihuany, 0,1 do 0,2 gram amfetaminy czy 1-2 tabletek extazy,
  2. rodzaj posiadanego narkotyku: za wypadek mniejszej wagi uznaje się posiadanie narkotyków takich jak marihuana, amfetamina czy extazy. W przypadku posiadania niewielkiej ilości tego rodzaju narkotyków oskarżony lub jego obrońca mogą wnosić o uznanie przestępstwa posiadania narkotyków za wypadek mniejszej wagi.

Oprócz ilości i rodzaju posiadanych narkotyków istotne znaczenia ma osoba sprawcy przestępstwa posiadania narkotyków. Szczególnie w tym zakresie wymagana jest aktywność oskarżonego i jego obrońcy by wykazać, że:

  • wejście w posiadanie narkotyku przez oskarżonego było tylko incydentem w jego życiu, bezmyślnym nagłym impulsem wynikłym z nadarzającej się okazji np. zakupu tego narkotyku,
  • oskarżony z racji dotychczasowego pozytywnego sposobu życia, planów zawodowych, sytuacji rodzinnej i wielu innych okoliczność zasługuje na surowy wyrok

Warto wnosić o uznanie posiadania narkotyków za wypadek mniejszej wagi z następujących powodów:

  • w przypadku gdy osoba oskarżona o to przestępstwo jest dotąd niekarana za jakiekolwiek przestępstwo umyślne i zależy jej na zachowaniu statusu osoby niekaranej (czystej karcie karnej), wówczas uznanie posiadania narkotyków za wypadek mniejszej wagi zdecydowanie zwiększa szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego o to przestępstwo
  • w przypadku gdy osoba oskarżona o to przestępstwo była w przeszłości karana, w szczególności za takie samo lub podobne przestępstwo, wówczas uznanie posiadania narkotyków za wypadek mniejszej wagi zwiększa szanse tej osoby na uniknięcie kary bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Z perspektywy doświadczenia zawodowego należy wskazać, że to przede wszystkim od aktywności oskarżonego i jego obrońcy zależy przekonanie sądu do uznania przestępstwa posiadania narkotyków za wypadek mniejszej wagi. To oskarżony, a w szczególności jego obrońca powinni poprzez dokumenty oraz zeznania świadków wskazywać na łagodzące okoliczności wejścia przez oskarżonego w posiadane narkotyków oraz dążyć pokazania osoby oskarżonego w jak najkorzystniejszym świetle.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap