By

Agnieszka Rzeszut

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kierowanie samochodem po alkoholu nie musi oznaczać, że sąd orzeknie wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Trzeba wyjaśnić, iż w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15, gdy wydaje wobec sprawy wyrok skazujący. Wyrok skazujący to taki...

Przestępstwo posiadania narkotyków

Zgodnie z art. 62ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 62 ust. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przestępstwem jest posiadanie narkotyku rozumianego jako jedna z substancji wymienionych w załączniku...

Kilka kar w dozorze elektronicznym

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami karę w dozorze elektronicznym może wykonywać skazany, wobec którego sąd orzekł karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno –  suma tych kar nie może jednak przekroczyć...

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów karę w dozorze elektronicznym może wykonywać każdy skazany, wobec którego sąd orzekł karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. To samo tyczy się sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno –  suma tych kar nie może...

Ponowna jazda samochodem po alkoholu

Kierowca, który został skazany za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk i w okresie próby ponownie wsiada do samochodu pod wpływem alkoholu popełnia przestępstwo z art. 178a §4 k.k. Zgodnie z art. 178a k.k.:§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu...

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Jazda samochodem przy stężeniu co najmniej 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 k.k, Zgodnie z art. 178a § 1 kk. „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności...

Brak zakazu prowadzenia pojazdów 2022

Z tego artykułu: Brak zakazu prowadzenia pojazdów 2022, dowiesz się: kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. a kiedy przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości co grozi za jazdę samochodem po alkoholuczy jazda samochodem po alkoholu zawsze oznacza zakaz prowadzenia pojazdówkiedy kierowca ma szansę na...

Kara za brak prawa jazdy 2022

Nowelizacja z dnia 2 grudnia 2021 roku, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2022 roku, znaczenie zaostrzyła odpowiedzialność za jazdę samochodem bez uprawnienia. Przed nowelizacją kierowcy za jazdę samochodem bez uprawnienia groził mandat w wysokości 500 zł. Aktualnie na samej karze finansowej się nie skończy. Kierowcy grozi bowiem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz...
blokada alkoholowa

Wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy

Już na wstępie należy wyjaśnić, że kierowca, który ma orzeczony zakaz prowadzenia samochodów za alkohol może ubiegać się o wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy. Nie będzie to dosłowne skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, a zmiana formy wykonywania zakazu. A zatem jak wygląda wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy przez blokadę alkoholową? Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – na czym...
1 2
%d bloggers like this: