Jak przeliczać mg/l na promile w sprawie o jazdę po alkoholu?

Z tego artykułu „Jak przeliczać mg/l na promile w sprawie o jazdę po alkoholu?” dowiesz się:

  • jakie alkomaty są używane przez Policję do badania trzeźwości kierowców?
  • w jakich jednostkach alkomaty mierzą ilość alkoholu w wydychanym powietrzu?
  • jak należy przeliczać mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi?
  • ile wynosi dopuszczalna ilość alkoholu w czasie jazdy samochodem?
  • kiedy jazda po alkoholu stanowi wykroczenie?
  • kiedy jazda samochodem po alkoholu jest przestępstwem?
Jakich alkomatów używa Policja do badania trzeźwości kierowców?

Do badania trzeźwości kierowców Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

  • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu
  • Alkometr A 2.0 – stacjonarny analizator wydechu

Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 to dwa powszechnie używane przez Policję alkomaty służące do badania trzeźwości kierujących pojazdami. Wyniki pomiarów trzeźwości alkomatem Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 są dowodem w sprawach karnych o wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Obydwa alkomaty: Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 są wyposażone w drukarkę, która drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości.

Wydruki z badania trzeźwości przy użyciu obydwu alkomatów Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 te Policjant dołącza do protokołu badania trzeźwości.

Protokół badania trzeźwości kierowcy wraz z dołączonymi do niego wydrukami z alkomatów stanowią najważniejszy dowód w sprawie karnej o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i muszą się znajdować w aktach każdej sprawy o wykroczenie czy przestępstwo kierowania pojazdem po alkoholu.

Jak alkomaty mierzą ilość alkoholu?

Alkomaty mierzą ilość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu. Kierowca dmucha w ustnik alkomatu powietrze, a alkomat mierzy ile alkoholu znajduje się w litrze wydychanego przez kierowcę powietrza.

W jakich jednostkach alkomaty mierzą ilość alkoholu?

Alkomat Alco-Sensor IV zawsze podaje ilość alkoholu u kierowcy w mg/l czyli w miligramach na litr alkoholu w wydychanym powietrzu.

Alkomat Alkometr A 2.0 również podaje wynik badania trzeźwości kierowcy w mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdarzają się, ale bardzo rzadko, alkomaty Alkometr A 2.0, które przeliczają mg/l alkoholu na promile i podają na wydruku ilość alkoholu w promilach.

Policjant wpisuje do protokołu badania trzeźwości kierowcy wyniki badania w mg/l, czyli ilość alkoholu w wydychanym powietrzu z wydruków dołączonych do protokołu

Jak przeliczać mg/l alkoholu na promile w sprawie o jazdę po alkoholu?

Przelicznik mg/l alkoholu na promile to 1 mg/l = 2,1 ‰ (promila)

By przeliczyć mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi należy wartość w mg/l pomnożyć przez 2.1 np. 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu x 2.1 = 0,42 promila alkoholu we krwi

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w czasie jazdy samochodem?

W czasie prowadzenia samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego kierowca może mieć do 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach do 0,19 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda po alkoholu stanowi wykroczenie?

Kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli w czasie prowadzenia pojazdu ma od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda po alkoholu stanowi przestępstwo?

Kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego jeśli ma powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Więcej na temat sposobu działania alkomatów, błędu pomiaru alkomatu i niepewności pomiaru alkomatu przeczytasz w artykule:

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: