Z tego artykułu „Jak przeliczać mg/l alkoholu na promile ?” dowiesz się:

 • jakich alkomatów Policja używa do badania trzeźwości kierowców?
 • w jakich jednostkach, mg/l czy w promilach alkomaty mierzą stężenie alkoholu w trakcie badania trzeźwości kierowcy przez Policję?
 • jak należy przeliczać mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi?
 • ile wynosi dopuszczalne stężenie alkoholu u kierowcy w czasie jazdy samochodem?
 • kiedy jazda samochodem po alkoholu stanowi wykroczenie?
 • kiedy jazda samochodem po spożyciu alkoholu jest przestępstwem?

Poniżej właściwy przelicznik mg/l alkoholu w wydychanym powietrzy na promile alkoholu we krwi:

1mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu = 2,1 promila alkoholu we krwi.

W praktyce sądowej, tj. w sprawach karnych o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu Sędziowie i Prokuratorzy posługują się uproszczoną wersja tego wzoru uznając, że 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu równa się 1 promilowi alkoholu we krwi.

Dla przykładu:

 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu odpowiada 0,2 promila alkoholu we krwi kierowcy.
 • 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu to 0,4 promila alkoholu we krwi
 • 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to tyle samo co 0,52 promila alkoholu we krwi
 • 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym u kierowcy powietrzu stanowi odpowiednik 1 promila alkoholu we krwi

Jakich alkomatów używa Policja do badania trzeźwości kierowców?

Do badania trzeźwości kierowców Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

 • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu
 • Alkometr A 2.0 – stacjonarny analizator wydechu

Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 to dwa powszechnie używane przez Policję alkomaty służące do badania trzeźwości kierowców. Wyniki pomiarów trzeźwości alkomatem Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 są dowodem w sprawach karnych o wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Obydwa alkomaty: Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 są wyposażone w drukarkę, która drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości.

Wydruki z badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu alkomatu Alco-Sensor IV lub Alkometr A 2.0 Policjant dołącza do protokołu badania trzeźwości.

jak przeliczać mg/l alkoholu na promile

Protokół badania trzeźwości kierowcy wraz z dołączonymi do niego wydrukami z alkomatów stanowi najważniejszy dowód w sprawie karnej o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Wydruki z alkomatu powinny się znajdować w aktach każdej sprawy o wykroczenie czy przestępstwo kierowania pojazdem po alkoholu.

Jak alkomaty mierzą ilość alkoholu?

Alkomaty mierzą ilość mg alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu. Kierowca dmucha w ustnik alkomatu przez co najmniej 3 sekundy wdmuchując co najmniej 1,5 litra powietrza, a alkomat mierzy ile mg alkoholu znajduje się w litrze wydychanego przez kierowcę powietrza.

W jakich jednostkach alkomaty mierzą ilość alkoholu?

Alkomat Alco-Sensor IV zawsze podaje ilość alkoholu u kierowcy w mg/l czyli w miligramach na litr alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu.

Alkomat Alkometr A 2.0 również podaje wynik badania trzeźwości kierowcy w mg/l alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu. Zdarza się, choć rzadko, że alkomaty Alkometr A 2.0 od razu przeliczają mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile i podają na wydruku stężenie alkoholu w promilach.

Policjant wpisuje do protokołu badania trzeźwości kierowcy wyniki badania w mg/l, czyli ilość mg alkoholu w wydychanym powietrzu z wydruków dołączonych do protokołu

Jak przeliczać mg/l alkoholu na promile w sprawie o jazdę po alkoholu?

Przelicznik mg/l alkoholu na promile to 1 mg/l = 2,1 ‰ (promila)

By przeliczyć mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi należy wartość w mg/l pomnożyć przez 2.1 np. 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu x 2.1 = 0,42 promila alkoholu we krwi

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w czasie jazdy samochodem?

W czasie prowadzenia samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego kierowca może mieć do 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach do 0,19 promila alkoholu we krwi. To oznacza, że kierowca nie może ponieść jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, jeśli stężenie alkoholu w jego organizmie wyniosło maksymalnie 0,09 mg/l czyli 0,19 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda po alkoholu stanowi wykroczenie?

Kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli w czasie prowadzenia pojazdu ma od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda po alkoholu stanowi przestępstwo?

Kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego jeśli ma powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy umów się ze mną na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Więcej na temat sposobu działania alkomatów, błędu pomiaru alkomatu i niepewności pomiaru alkomatu przeczytasz w artykule:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap