Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję

Z tego artykułu „Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję” dowiesz się:

 • czy Policja może zabrać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową?
 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję za kolizję drogową?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zabrane przez Policję po kolizji drogowej?
 • kiedy Sąd powinien zwrócić kierowcy prawo jazdy zabrane przez Policję za kolizję drogową?
 • jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy za kolizję drogową?
 • co napisać w zażaleniu na zatrzymanie prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy Policja może zabrać prawo jazdy za kolizję drogową?

Policjant może, to znaczy ma prawo, zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej.

Podstawą prawną, na jakiej Policjant jest uprawniony do zabrania kierowcy dokumentu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej jest art.135 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy kierowcy jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, za które Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Podsumowując: Policjant może zabrać kierowcy dokument prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej, gdyż za wykroczenie polegające na spowodowaniu kolizji może zostać orzeczony wobec kierowcy sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za kolizje drogową

Po zabraniu prawa jazdy za kolizję drogową Policjant wręcza kierowcy pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy.

W pokwitowaniu zatrzymania prawa jazdy Policjant wpisuje:

 • przyczynę zatrzymania prawa jazdy – podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń – polegające na spowodowaniu kolizji drogowej
 • podstawę prawną zabrania dokumentu prawa jazdy, a więc art.135 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym i art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Kierowca może jeździć samochodem na podstawie pokwitowania zatrzymania prawa jazdy za kolizję przez 7 dni.

Co się dzieje po zabraniu prawa jazdy przez Policje za kolizję drogową?

W ciągu 7 dni od zabrania prawa jazdy po kolizji drogowej Policjant przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca kolizji drogowej.

Sąd w ciągu 14 dni od otrzymania z Policji prawa jazdy zabranego kierowcy za spowodowanie kolizji drogowej podejmuje decyzję, to znaczy albo wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy albo nakazuje zwrócić kierowcy zabrane przez Policję prawo jazdy.

Kiedy Sąd powinien zatrzymać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową?

Sąd powinien wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy zabranego kierowcy przez Policję za kolizje drogową jeśli:

 • zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń polegającego na spowodowaniu kolizji drogowej

a jednocześnie

 • okoliczności spowodowania kolizji drogowej i dotychczasowy sposób jazdy samochodem przez kierowcę, który spowodował kolizję świadczą o lekceważącym podejściu kierowcy do zasad ruchu drogowego, a przez to prowadzą do wniosku, że dalsze prowadzenia samochodu przez kierowcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
Kiedy Sąd powinien zwrócić kierowcy prawo jazdy zabrane przez Policję za kolizję drogową?

Sąd powinien zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję po kolizji drogowej, jeśli kierowca nie przyznaje się do spowodowania kolizji i zachodzą wątpliwości, czy kierowca jest winny spowodowania kolizji.

Sąd powinien nakazać zwrot prawa jazdy zabranego przez Policję za kolizję drogową jeżeli nie ma wątpliwości, że kierowca doprowadził do kolizji drogowej, ale nie ma potrzeby natychmiastowego wyeliminowania kierowcy z ruchu drogowego.

Sąd powinien zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję za spowodowanie kolizji drogowej, jeśli okoliczności kolizji drogowej i dotychczasowy sposób jazdy samochodem przez kierowcę nie dają podstaw do uznania, że kierowca stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jak przekonać Sąd do zwrotu prawa jazdy zabranego przez Policję za kolizję drogową?

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję za kolizję drogową powinien wysłać do Sądu pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy.

Pismo – wniosek o zwrócenie dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za spowodowanie kolizji drogowej należy wysłać do Sądu jak najszybciej po przekazaniu Sądowi przez Policję zatrzymanego dokumentu prawa jazdy. Tylko wówczas Sąd zapozna się z argumentami przemawiającymi za zwróceniem kierowcy zabranego prawa jazdy przed podjęciem decyzji: zwrócić czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy zabrane za spowodowanie kolizji drogowej.

Czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kolizję drogową?

Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję po kolizji drogowej.

Jeśli Sąd nakaże zwrot kierowcy niesłusznie odebranego prawa jazdy za kolizję drogową, wówczas kierowca odbiera dokument prawa jazdy w Sekretariacie Sądu.

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową

Jeśli Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej, wówczas doręcza kierowcy w/w postanowienie listem poleconym.

Od momentu odebrania postanowienia, kierowca ma 7 dni na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy. Zażalenie można wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście na biurze podawczym Sądu.

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej wnosi się do tego samego Sądu, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jak napisać zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję drogową?

Najważniejszą częścią zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizje drogową jest uzasadnienie zażalenia. To od uzasadnienia zażalenia zależy czy Sąd Odwoławczy uwzględni zażalenie i nakaże zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane za kolizję drogową.

Uzasadnienie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową najlepiej jest podzielić na 4 rozdziały tj:

 • stopień społecznej szkodliwości wykroczenia spowodowania kolizji drogowej
 • nieznaczny stopień zawinienia kierowcy, który spowodował kolizję drogową
 • właściwości osobiste i dotychczasowy sposób życia kierowcy przed spowodowaniem kolizji drogowej
 • konsekwencje zatrzymania prawa jazdy dla kierowcy i jego rodziny

Uzasadnienie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową powinno zawierać argument świadczące o tym, że dalsze prowadzenie samochodu przez kierowcę nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zatrzymanie kierowcy prawa jazdy stanowi ogromna dolegliwość dla kierowcy i jego rodziny.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję drogową może napisać i wysłać do Sądu kierowca lub reprezentujący go Adwokat.

Każdy argument zawarty w uzasadnieniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję drogową powinien zostać potwierdzony dołączonym do zażalenia dokumentem.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap