Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest i na czym polega opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie?
 • w jakiej sytuacji małżonkowie mają największe szanse na przyznanie przez Sąd opieki naprzemiennej nad dzieckiem w rozwodzie?
 • jak ustalić opiekę naprzemienną nad dzieckiem po rozwodzie?
 • od jakiego wieku dziecka ustalana jest opieka naprzemienna po rozwodzie?
 • czy przy opiece naprzemiennej po rozwodzie zasądzane są alimenty?
 • czy po rozwodzie można zmienić sposób sprawowania opieki nad dzieckiem z naprzemiennej na ustalenie innych kontaktów rodzica z dzieckiem?

W praktyce mam coraz częściej do czynienia z przypadkami ustalania przez Sąd w wyroku rozwodowym opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Przypomnę, że w wyroku rozwodowym Sąd ma obowiązek uregulowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (chcesz przeczytać więcej: elementy wyroku rozwodowego). Jeśli małżonkowie są w stanie się porozumieć, zamieszkują w niedalekiej odległości oraz będzie to zgodne z wolą dziecka, Sąd może ustalić opiekę naprzemienną nad dzieckiem po rozwodzie. 

Co to jest i na czym polega opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie?

Opieka naprzemienna to sprawowanie przez ojca i matkę opieki nad dzieckiem zamiennie w takich samych okresach czasowych. Przykładowo: dziecko znajduje się pod opieką matki w każdy parzysty tydzień roku, a pod opieką ojca pozostaje w każdym nieparzystym tygodniu roku. To oznacza, że co tydzień zmienia się miejsce zamieszkania dziecka. Istotą tego modelu jest równe zaangażowanie rodziców w codzienne funkcjonowanie dziecka, w każdej sferze życia, w tym w edukacji, zdrowiu, itp., które ma na celu umacnianie więzi dziecka z każdym z rodziców. Opieka naprzemienna nie jest pojęciem kodeksowym, jednak doktryna oraz orzecznictwo zgodnie przyjmują za dopuszczalne takie ustalenie pieczy nad dzieckiem w wyroku rozwodowym. 

W jakiej sytuacji małżonkowie mają największe szanse na ustalenie przez Sąd opieki naprzemiennej nad dzieckiem w rozwodzie?

Opieka naprzemienna jest orzekana w sytuacji, gdy Sąd rozwodowy dojdzie do przekonania, że rozwodzący się małżonkowie są w stanie współdziałać w zakresie wszystkich spraw dziecka, mieszkają w niedalekiej odległości, a taki system opieki będzie najlepszym rozwiązaniem dla dobra dziecka. 

Warto wskazać, że A. Gójska w „Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem”, pod red. J. Ignaczewskiego, Warszawa 2010, str. 431 podsumowuje: Aby opieka naprzemienna mogła stać się korzystnym rozwiązaniem, spełnione muszą być szczególne warunki. Wymaga zatem:

 • poprawnej i bezkonfliktowej relacji między rodzicami, a więc w każdej sytuacji stawiania potrzeb dziecka na pierwszym miejscu w stosunku do ewentualnych personalnych animozji między rodzicami; 
 • zostawienia za sobą przeszłości; 
 • samokontroli; 
 • dobrej komunikacji na temat dziecka i w obecności dziecka;
 • niezbędna jest także bardzo sprawna organizacja: precyzyjny i przewidywalny plan zapewniający jednak łatwą reorganizację w przypadku potrzeby modyfikacji; 
 • systematyczne i zrównoważone monitorowanie postępów szkolnych przez oboje rodziców; 
 • dowożenie dziecka na zajęcia szkolne i pozaszkolne;
 • nie bez znaczenia jest również sytuacja finansowa rodziny, jako że opieka naprzemienna oznacza utrzymywanie dwóch domów, w których pełnoprawnym mieszkańcem jest dziecko (pokój dziecka, podwójny „komplet” rzeczy codziennego użytku dla dziecka)”.

Te elementy Sąd rozwodowy bierze pod uwagę przy rozważaniu orzeczenia opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Co istotne, największą szansę na opiekę naprzemienną, rozwodzący się małżonkowie mają wtedy, gdy złożą zgodny wniosek w tym zakresie do Sądu rozwodowego.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak ustalić opiekę naprzemienną nad dzieckiem po rozwodzie?

Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie przez małżonków porozumienia wychowawczego do sprawy rozwodowej. W tym porozumieniu rodzice ustalają wspólnie sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka po rozwodzie. Porozumienie jest podpisywane przez rozwodzących się małżonków. Następnie, porozumienie powinno zostać wysłane do Sądu rozwodowego z pismem przewodnim, które powinno wskazywać jakie są żądania małżonków w sprawie, zgodnie z tym, co ustalili w ugodzie. W tej sytuacji, gdy Sąd uzna, że żądania małżonków są zgodne z dobrem dziecka, przeniesie te ustalenia do wyroku rozwodowego. 

Od jakiego wieku dziecka ustalana jest opieka naprzemienna po rozwodzie?

Nie ma żadnego uregulowania prawnego w tym zakresie. To oznacza, że nie ma żadnej normy prawnej, która wskazywałaby od jakiego wieku dziecka, Sąd może orzec pieczę naprzemienną.

Jednakże, oczywistym jest, że ojciec nie ma szans na opiekę naprzemienną w sytuacji, w której matka karmi dziecko piersią. Dziecko powinno być na tyle samodzielne, że nie potrzebuje stałej obecności matki w życiu. Właśnie z tych powodów (nazywane są powodami rozwojowymi), w praktyce, opieka naprzemienna jest możliwa od 2-3 roku życia dziecka.

Czy przy opiece naprzemiennej po rozwodzie zasądzane są alimenty?

Orzeczenie opieki naprzemiennej w wyroku rozwodowym nie oznacza automatycznie, że Sąd nie obciąży rodzica alimentami. Nie ma takiego artykułu, który znosiłby alimenty w przypadku opieki naprzemiennej.

Gdy małżonkowie są zgodni co do sprawowania pieczy naprzemiennej po rozwodzie powinni podpisać porozumienie opiekuńczo-wychowawcze, na co zwracałam uwagę powyżej. W tym porozumieniu, powinien występować zapis, że strony będą partycypować w kosztach utrzymania dziecka w czasie, w którym będą sprawować nad dzieckiem bezpośrednią pieczę, a w zakresie zajęć dodatkowych, wyjazdów, itp. będą uczestniczyły w tych kosztach po równo.

W tej sytuacji, Sąd rozwodowy najczęściej w wyroku orzekającym rozwód obciąża kosztami utrzymania małoletniego dziecka (alimenty) oboje rodziców. 

W związku z tym, ważne jest odpowiednie przygotowanie porozumienia wychowawczego, bowiem ten dokument jest niezwykle ważny w sprawie o rozwód. Należy w sposób precyzyjny i fachowy przygotować treść planu wychowawczego. Więcej informacji na temat porozumienia wychowawczego znajdziesz w artykule: porozumienie wychowawcze w rozwodzie

Czy po rozwodzie można zmienić sposób sprawowania opieki nad dzieckiem z naprzemiennej na ustalenie innych kontaktów rodzica z dzieckiem?

Czasem dopiero praktyka weryfikuje, czy rodzice są w stanie po rozwodzie sprawować opiekę na dzieckiem w systemie naprzemiennym. Nierzadko okazuje się, że dochodzi w tym zakresie do sporów między byłymi już małżonkami lub dziecko sygnalizuje, że nie chce dłużej funkcjonować w tym trybie, gdyż chce mieć jedno stałe miejsce zamieszkania i kontakty weekendowe z drugim rodzicem. 

W tym przypadku, należy złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów dziecka z rodzicami

Sąd Rejonowy przeprowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia jakie są potrzeby i wola dziecka w tej kwestii, kompetencje wychowawcze rodziców oraz więzi rodziców z dzieckiem. Często w tego typu sprawach Sąd decyduje się na dopuszczenie dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – w skład zespołu wchodzą biegli, najczęściej psycholog i pedagog, których zadaniem jest przeprowadzenie badania rodziny i na tej podstawie oraz po analizie akt, przygotowanie opinii dla Sądu.

Tym samym, orzeczenie opieki naprzemiennej w wyroku rozwodowym nie ma charakteru stałego, to znaczy w sytuacji, gdy ten system pieczy zawodzi, można wystąpić do Sądu o zmianę tej formy opieki.

Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: