Z tego artykułu: co zawiera wyrok rozwodowy dowiesz się:

  • co musi zawierać wyrok rozwodowy?
  • co może zawierać wyrok rozwodowy?

Większość rozwodzących się małżonków nie posiada wiedzy odnośnie możliwości dochodzenia swoich praw i zgłaszania roszczeń w postępowaniu rozwodowym. Wyrok rozwodowy to nie tylko orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. Niniejsze rozstrzygnięcie determinuje w pewien sposób całą sferę rodzinną, a co istotne prawa i obowiązki rozwiedzionych małżonków, w przyszłości. W związku z tym, niezwykle istotnym jest zapoznanie się przez małżonka, który planuje wystąpić do Sądu z powództwem o rozwód z przysługujących mu możliwości i żądań, które może zawrzeć w pozwie.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2005 roku wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 75/05: „(…) zasadniczym założeniem modelu procesu rozwodowego (…) jest koncentracja w sądzie rozwodowym całokształtu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem rodziny znajdującej się w sytuacji kryzysowej, czego efektem było wniesienie pozwu o rozwód (separację) oraz unormowanie całokształtu spraw rodziny w wyroku rozwiązującym małżeństwo (orzekającym separację). Wyrazem tej koncentracji są m.in. art. 58 k.r.o. (…)”.

Celem ustawodawcy było takie uregulowanie postępowania rozwodowego, które umożliwia unormowanie całokształtu spraw rodziny w trakcie trwania procesu, a co najważniejsze – w przyszłości, po rozwiązaniu małżeństwa. W tym celu, ustawodawca wskazał nam elementy obligatoryjne (czyli takie, które musi zawierać wyrok) oraz fakultatywne (czyli takie, które może zawierać wyrok, ale nie musi) wyroku rozwodowego:

A. elementy obligatoryjne – są to orzeczenia, które muszą znaleźć się w wyroku rozwodowym:

  • rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków;
  • orzeczenie o kontaktach rodziców z dzieckiem (wyjątek przewiduje art. 58 § 1b Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem”);
  • alimenty – ustalenie obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka;
  • sposób korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania;

B. elementy fakultatywne – są to orzeczenia, które może zawierać wyrok rozwodowy z uwagi na zgłoszony wniosek małżonków:

  • podział majątku wspólnego małżonków – więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: podział majątku w rozwodzie;
  • nakazanie eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania;
  • podział wspólnego mieszkania albo przyznanie mieszkania jednemu z małżonków;
  • alimenty na rzecz małżonka.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

W postępowaniu o rozwód mamy możliwość składania wniosków o zabezpieczenie – to znaczy uregulowanie przez Sąd rozpoznający sprawę pewnych kwestii na czas trwania postępowania, przykładowo mamy możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia miejsca pobytu małoletniego dziecka czy też możemy wystąpić o zabezpieczenie alimentów na jego rzecz.

Podsumowując, przed złożeniem pozwu o rozwód, a także w czasie trwania postępowania powinniśmy dokładnie wiedzieć jakie mamy możliwości, a tym samym jak powinny zostać sformułowane nasze żądania. Niniejsze jest o tyle istotne, że pewne orzeczenia Sądu rozpoznającego sprawę o rozwód są determinowane złożeniem przez Strony odpowiednich wniosków w tym zakresie. Bez złożenia takich wniosków, Sąd nie zamieści tych elementów w wyroku orzekającym rozwód. Warto zatem wiedzieć jakie żądania można skierować do Sądu w sprawie o rozwód.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Autor: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap