• kiedy sąd orzeka alimenty na żonę w wyroku rozwodowym?
 • czy trzeba płacić alimenty na żonę przed rozwodem?
 • ile wynoszą alimenty na żonę?
 • po ilu latach żona może wystąpić o alimenty od byłego męża?
 • do kiedy trzeba płacić alimenty na byłą żonę?

Wyrok rozwodowy kończy pewien etap życia, jednak skutki finansowe tego okresu możemy odczuwać jeszcze przez kilka, a nawet kilkanaście lat… Dlaczego? W wyroku rozwodowym Sąd może orzec o alimentach na rzecz żony od męża. Nierzadko, sumy te są wysokie.  

Sąd orzeka alimenty na żonę w wyroku rozwodowym, gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

 • żona wnosi o orzeczenie rozwodu z winy męża
 • żona wnosi o orzeczenie przez Sąd alimentów od męża
 • Sąd w wyroku rozwodowym uzna męża za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, 
 • rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej żony. 

  Te cztery przesłanki muszą zostać spełnione razem. To znaczy, że jeśli mąż zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to Sąd nie zasądzi alimentów od męża na rzecz żony z urzędu, bez złożenia wniosku przez małżonkę. Podobnie, jeśli nawet Sąd rozwodowy uzna męża za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa i żona zażąda orzeczenia na jej rzecz alimentów, to Sąd oddali jej żądanie jeśli oceni, że rozwód nie pociąga istotnego pogorszenia jej sytuacji materialnej.

  Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  Czy trzeba płacić alimenty na żonę przed rozwodem?

  Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”. To oznacza, że obowiązek alimentacyjny małżonków wobec siebie trwa do zakończenia małżeństwa, czyli do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 

  Żona może złożyć wniosek o udzielenie przez Sąd zabezpieczenia poprzez ustalenie na czas trwania sprawy o rozwód obowiązku przyczyniania się przez męża do zaspokajania potrzeb żony (zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w trybie art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

  Takie zabezpieczenie powoduje, że do zakończenia procesu, mąż jest zobowiązany płacić na rzecz żony alimenty w ustalonej przez Sąd wysokości.

  Jednakże i w tym przypadku, wymagany jest wniosek żony. Sąd bez tego wniosku, nie może zabezpieczyć na czas trwania procesu alimentów od męża na rzecz żony. Wniosek o zabezpieczenie alimentów żona może złożyć na każdym etapie postępowania, w tym może zawrzeć taki wniosek w pozwie.

  Ile wynoszą alimenty na żonę w wyroku rozwodowym?

  Alimenty, które są orzekane na rzecz żony w wyroku rozwodowym mają w odpowiednim zakresie przyczyniać się do zaspokajania jej usprawiedliwionych potrzeb. Tak wygląda kodeksowe uregulowanie znajdujące się w art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  W praktyce, najczęściej spotykam się z sytuacją, w której Sąd ustala alimenty na żonę od męża, według następującego schematu:

  • na wstępie Sąd ustala, ile żona miała do dyspozycji w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie, gdy małżonkowie jeszcze razem mieszkali (przykład: żona zarabiała 4.000 złotych, mąż 20.000 złotych, czyli wspólnie mieli do dyspozycji 24.000 złotych, co oznacza, że żona miała do dyspozycji połowę, czyli 12.000 złotych)
  • następnie, Sąd ustala jaką kwotą dysponuje żona po rozstaniu z mężem (w naszym przykładzie, będzie to dochód żony, czyli 4.000 złotych)
  • potem, Sąd odejmuje od dochodu żony w małżeństwie aktualnie osiągany dochód, wówczas powstaje różnica w dochodach, która wyznacza wysokość alimentów (w przykładzie będzie to: 12.000 złotych – 4.000 złotych = 8.000 złotych)

   W naszym przykładzie, alimenty wynoszą 8.000 złotych. Precyzyjniej – powinny tyle wynieść. W praktyce Sądy orzekają alimenty na rzecz małżonka niewinnego w niższej wysokości. W opisywanym przypadku spodziewałbym się alimentów na poziomie 3-4.000 zł.

   UWAGA: każda sprawa jest inna, każdy stan faktyczny jest przez Sąd badany indywidualnie i ustalenie alimentów nie jest prostym matematycznym równaniem. Zdarzają się sytuacje, w których żona nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych, zarabia 3.000 złotych wykonując pracę fizyczną, podczas gdy ma wykształcenie wyższe, co powoduje, że powinna zarabiać więcej. Inny przykład: zarobki męża są niższe wskutek kryzysu gospodarczego, co nie jest spowodowane jego zawinionym działaniem. Sąd bierze te okoliczności pod uwagę przy ustaleniu wysokości alimentów. Alimenty zależą od usprawiedliwionych potrzeb żony oraz możliwości majątkowych i zarobkowych męża.

   alimenty na żonę, alimenty na żonę po rozwodzie, rozwód z winy męża a alimenty, alimenty za winę w rozwodzie

   Czy po latach żona może wystąpić o alimenty od byłego męża?

   Żona może wystąpić o alimenty od byłego męża nawet po wielu latach od wyroku rozwodowego w następujących przypadkach:

   • mąż został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego,
   • rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej żony,
   • żona nie zawarła nowego małżeństwa

   Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

   Do kiedy należy płacić alimenty na byłą żonę?

   Obowiązek alimentacyjny na rzecz żony wygasa w razie zawarcia przez nią nowego małżeństwa. 

   Gdy zobowiązanym jest mąż, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia, obowiązek alimentacyjny na żonę wygasa z upływem 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie żony, przedłuży termin 5 lat„Taką szczególną okolicznością uzasadniającą przedłużenie obowiązku alimentacyjnego poza okres 5-letni może być np. wypadek rozwiedzionego małżonka, niezwiązany z zatrudnieniem i niezapewniający mu odszkodowania czy renty ubezpieczeniowej, w wyniku czego staje się on na stałe niezdolny do pracy i zostaje pozbawiony środków do życia” (J. Sasiak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2021, art. 60).

   Tym samym, jeśli mąż został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia, może być zobowiązany do alimentacji na rzecz żony przez kilka lub kilkanaście lat, a nawet do końca swojego życia. Właśnie z tych względów, jest to niezwykle istotne zagadnienie w sprawie o rozwód.

   Autor: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

   Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

   Powiązane posty

   Share via
   Copy link
   Powered by Social Snap