Z tego artykułu pt „Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję” dowiesz się:

 • Czym jest spowodowanie kolizji drogowej?
 • Czy można stracić prawo jazdy za spowodowanie kolizji?
 • Na jak długo można stracić prawo jazdy za kolizję?
 • czy Policjant może zabrać kierowcy prawo jazdy za kolizję?
 • Kiedy Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?
 • Co Sąd bierze pod uwagę decydując, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję?
 • Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kolizję?
 • Jak przekonać Sąd by nie orzekał zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji?
Czym jest spowodowanie kolizji drogowej? Definicja kolizji drogowej

Spowodowanie kolizji drogowej to zdarzenie drogowe polegające na stworzeniu przez kierowcę zagrożenia w ruchu drogowymi na skutek nie zachowania należytej ostrożności, w którym inna osoba nie odniosła obrażeń ciała, albo wprawdzie odniosła obrażenia ciała, ale na okres do 7 dni.

Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie opisane w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń:

Spowodowanie kolizji drogowej art.86 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową art.86 par. 3 Kodeksu Wykroczeń

W razie popełnienia wykroczenia spowodowania kolizji drogowej Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Czy za kolizję można stracić prawo jazdy?

Za kolizję drogową można stracić prawo jazdy, gdyż:

Policjant ma prawo zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji drogowej a Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie kolizji zakaz prowadzenia pojazdów

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Na ile Sąd może zabrać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie kolizji?

Jak długi może być sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję? – za spowodowanie kolizji drogowej, a więc za popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Co to znaczy, że Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat ?

Zgodnie z art. 29 par. 1 k.w. zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej wymierza się w miesiącach lub latach na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sformułowanie: Sąd może orzec za zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat oznacza, że:

 • Sąd może wymierzyć kierowcy za spowodowanie kolizji drogowej zakaz prowadzenia pojazdów, ale nie musi. Zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję jest fakultatywny, to znaczy zależy do uznania Sądu
 • Najkrótszy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji drogowej to 6 miesięcy. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję drogową zakazu prowadzenia pojazdów na krócej niż 6 miesięcy. Jeśli Sąd zdecyduje orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, to na minimum 6 miesięcy. Sąd nie może skazać kierowcę za spowodowanie kolizji drogowej na zakaz np. na 3 miesiące.
 • Najdłuższy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji to 3 lata. Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję zakazu prowadzenia pojazdów na dłużej niż 3 lata, np. na 3 lata i 6 miesięcy
Sąd nie może wymierzyć kierowcy za kolizję zakazu prowadzenia pojazdów na krócej niż 6 miesięcy

Sąd nie może zdecydować, że zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję będzie krótszy niż 6 miesięcy, np. 3 miesiące. Wydaje się to bez sensu, ale tak jest. Sąd może w ogóle nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji, ale jeśli się na to zdecyduje, to zakaz musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Od kiedy należy liczyć sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję drogową?

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za spowodowanie kolizji jest liczony od :

 • dnia zatrzymania kierowcy prawa jazdy – jeśli po przybyciu na miejsce kolizji Policja zabrała kierowcy dokument prawa jazdy, a Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy
 • od daty zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji – jeśli Sąd w wyroku skazującym zobowiązał kierowcę do zwrotu dokumentu prawa jazdy
 • od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę – jeśli prawo jazdy nie zostało zatrzymane kierowcy za spowodowanie kolizji, a Sąd nie zobowiązał kierowcy do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji
Od czego zależy czy kierowca dostanie zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję?

Sąd może wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie kolizji i może tego zakazu nie orzekać. Decyzja należy do Sądu rozpatrującego sprawę o kolizję drogową.

Przy podejmowaniu decyzji: orzec czy nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję Sąd bierze pod uwagę:

 • W jaki sposób doszło do spowodowania kolizji, jakie zasady ruchu drogowego naruszył kierowca powodując kolizję drogową? Czy kierowca naruszył zasady ruchu drogowego umyślnie, czy nieumyślnie – np. na skutek chwili nieuwagi?
 • Jaki był dotychczasowy sposób kierowania samochodem przez kierowcę? Czy kierowca był już karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. spowodowanie wypadku drogowego czy jazdę samochodem pod wpływem alkoholu? Czy kierowca ma wiele wykroczeń drogowych na swoim koncie i jakich?
 • Czy kierowca wyciągnął wnioski z popełnionego wykroczenia spowodowania kolizji?
 • Jakie było zachowanie kierowcy wobec osoby poszkodowanej w kolizji drogowej, czy kierowca podjął działania zmierzające do jej przeproszenia?
 • Do czego jest potrzebne kierowcy prawo jazdy? Czy prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie kolizji jest narzędziem pracy kierowcy, który spowodował kolizję?
 • Jakie skutki dla kierowcy i jego rodziny spowoduje zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy?
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za kolizję?

Po odebraniu prawa jazdy za kolizję Policjant przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu. Sąd w ciągu 14 dni musi podjąć decyzję: zwrócić czy zatrzymać kierowcy odebrany przez Policję dokument prawa jazdy.

Wniosek o zwrot prawa jazdy zabranego przez Policję

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję powinien wysłać do Sądu pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za kolizję drogową.

Odwołanie od decyzji Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy

Jeżeli Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy, wówczas kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Po rozpoznaniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Sąd odwoławczy:

 • uchyla zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy

albo

 • albo utrzymuje w mocy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.
Kolejny wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Nawet jeśli zażalenie złożone przez kierowcę na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie zostanie uwzględnione, to i tak kierowca może ponownie złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w czasie sprawy karnej przeciwko kierowcy o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej

Wniosek o nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów

Postanowienie Sądu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie kolizji drogowej ma charakter tymczasowy.

Dopiero w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o spowodowanie kolizji drogowej Sąd:

 • uniewinnia, albo skazuje kierowcę za wykroczenie spowodowania kolizji z art. 86 par. 1 k.w.
 • w razie wydania wyroku skazującego decyduje, czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kolizję i na jaki okres czasu
 • zalicza kierowcy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy
Jak przekonać Sąd by nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję?

Jeśli kierowca przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej, wówczas powinien złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny i nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów za kolizję.

To właśnie we wniosku o dobrowolne poddanie się karze kierowca powinien przedstawić Sądowi argumenty przemawiające przeciwko orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów

Pamiętaj: to do Ciebie lub reprezentującego Cię Adwokata należy przedstawienie Sądowi wszystkich argumentów za nie orzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: