Day

8 maja, 2024

Pozew o rozwód z winy małżonka z powodu przemocy domowej

Tematem tego artykułu jest omówienie pozwu o rozwód z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy psychicznej lub fizycznej oraz stosowania przemocy wobec małoletnich dzieci. Poniżej udzielone wskazówki dotyczą jedynie sytuacji, kiedy małżonkowie mają małoletnie dzieci oraz uzasadnione jest pozbawienie Pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz orzeczenie zakazu kontaktów Pozwanego z małoletnimi dziećmi. Ponadto, poniżej...