Month

maj 2024
alimenty, alimenty na dziecko, rozwód, alimenty w sprawie rozwodowej

Alimenty na dzieci w trakcie rozwodu

Sprawa o rozwód najczęściej trwa kilka lat. Już od zainicjowania postępowania możesz ubiegać się o zasądzenie alimentów na małoletnie dziecko w trybie zabezpieczania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w niniejszym artykule.

Pozew o rozwód z winy małżonka z powodu przemocy domowej

Tematem tego artykułu jest omówienie pozwu o rozwód z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy psychicznej lub fizycznej oraz stosowania przemocy wobec małoletnich dzieci. Poniżej udzielone wskazówki dotyczą jedynie sytuacji, kiedy małżonkowie mają małoletnie dzieci oraz uzasadnione jest pozbawienie Pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz orzeczenie zakazu kontaktów Pozwanego z małoletnimi dziećmi. Ponadto, poniżej...

Zniesławienie w Internecie

Zniesławienie w Internecie jest najdotkliwsze dla osoby pomówionej i wywołuje największe szkody wizerunkowe. Dlatego jest zagrożone surowszą karą i uzasadnia zasądzenie wysokiego zadośćuczynienia na rzecz osoby zniesławionej. Na tle art. 212 k.k. (normującego przestępstwo zniesławienia) można wyróżnić dwa typy przestępstwa zniesławienia : typ podstawowy (art. 212 § 1 k.k.) – np. zniesławienie w formie ustnej...