Z tego artykułu „Co grozi za jazdę po alkoholu?” dowiesz się:

 • ile można mieć alkoholu w czasie jazdy samochodem?
 • kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?
 • kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem?
 • co grozi za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu?
 • czy za jazdę po alkoholu można pójść do więzienia?
 • na jak długo można stracić prawo jazdy za alkohol?
 • czy można uratować prawo jazdy zatrzymane za jazdę po alkoholu
 • czy można odzyskać prawo jazdy zabrane przez Policję za alkohol?
Ile można mieć alkoholu w czasie jazdy samochodem?

W czasie prowadzenia samochodu, motocykla, skutera czy innego pojazdu mechanicznego kierowcy wolno mieć do 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi.

Kierowca może stracić prawo jazdy, gdy prowadzi samochód lub inny pojazd mechaniczny mając co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Jazda samochodem przy ilości alkoholu mniejszej od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi) jest zgodna z prawem – kierowca nie straci praw jazdy

W artykule „Jak przeliczać mg/l alkoholu na promile w sprawie o jazdę po alkoholu?” przeczytasz w jakich jednostkach alkomaty mierzą ilość alkoholu i jak przeliczać mg/l na promile.

Jazda po alkoholu jest wykroczeniem albo przestępstwem

Konsekwencje jakie grożą kierowcy za jazdę po alkoholu zależą od od ilości alkoholu podczas kierowania samochodem.

Jazda samochodem po alkoholu stanowi:

 • przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. – gdy kierowca powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

albo

 • wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. – gdy w czasie prowadzenia samochodu kierowca ma od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, co w przeliczeniu na promile daje od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.
Kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem?

Prowadzenie pojazdu mechanicznego, np. samochodu, motocykla lub skutera po alkoholu jest przestępstwem z art.178a par. 1 Kodeksu karnego, jeśli kierowca prowadzi pojazd mechaniczny mając powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub w przeliczeniu na promile powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem?

Kierowanie pojazdem mechanicznym – samochodem, motocyklem czy skuterem stanowi wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli stężenie alkoholu u kierowcy wynosi od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub odpowiednio przeliczając na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Więcej o tym czym rożni się wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu od przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości przeczytasz w artykule „Jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo?”

O badaniu trzeźwości kierowcy przez Policję, wzorcowaniu alkomatów, błędzie pomiaru alkomatu i niepewności pomiaru alkomatu przeczytasz w artykule „Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?”

Jaka kara grozi za jazdę po alkoholu?

Za przestępstwo prowadzenia samochodu lub motocykla pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego kierowcy grozi kara:

 • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
 • utrata prawa jazdy od 3 do 15 lat
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Za wykroczenie prowadzenia samochodu, motocykla czy innego pojazdu mechanicznego kierowcy grozi kara:

 • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.
Czy za jazdę po alkoholu można trafić do więzienia?

Za prowadzenie samochodu lub motocykla pod wpływem alkoholu może trafić do więzienia:

 • kierowca, który ponownie prowadził samochód lub motocykl w stanie nietrzeźwości, a więc za ponowne popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
 • kierowca, który znajdując się w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek drogowy
 • kierowca, który jest osobą karaną za inne przestępstwa

Gdy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwa i nie spowodował wypadku pod wpływem alkoholu Sądy nie wymierzają kierowcom kar bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia wykonania za prowadzenie samochodu po alkoholu, nawet przy wysokim stężeniu alkoholu, np. powyżej 2 promili.

Zakaz prowadzenia pojazdów za alkohol

Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Za przestępstwo prowadzenia samochodu lub motocykla albo innego pojazdu mechanicznego po alkoholu, a więc powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu i odpowiednio powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi Sąd wymierza kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat

Zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu

Za wykroczenie kierowania samochodem, motocyklem czy innym pojazdem mechanicznym po alkoholu, a więc przy stężeniu alkoholu od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy można uratować prawo jazdy zatrzymane za alkohol?

Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu

Zakaz prowadzenia pojazdów za popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym, np. samochodem, motocyklem lub skuterem po alkoholu jest obligatoryjny.

Sąd wydając wyrok skazujący kierowcę za przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata.

Sąd może nie wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu, albo orzec zakaz na krócej niż 3 lata, np. na 1 rok albo na 2 lata tylko wtedy, gdy wyda wobec kierowcy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu

Za wykroczenie prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego, np. motocykla lub skutera Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a więc Sąd musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 miesięcy.

Za popełnienie wykroczenia kierowania pojazdem mechanicznym po alkoholu Sąd może odstąpić od wymierzenia kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów tylko w szczególnych, wyjątkowych przypadkach – na podstawie art.39 par. 1 Kodeksu Wykroczeń.

Czy można odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Kierowca skazany prawomocnym wyrokiem za jazdę po alkoholu na zakaz prowadzenia pojazdów może odzyskać prawo jazdy po połowie zakazu przez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zamontowanie za zgodą Sądu blokady alkoholowej.

Więcej o blokadzie alkoholowej przeczytasz w artykułach:

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap