Z tego artykułu „Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?” dowiesz się:

  • ile można mieć alkoholu w czasie jazdy samochodem?
  • kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń?
  • kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego?
  • co to jest wzorcowanie alkomatu i świadectwo wzorcowania alkomatu?
  • co to jest błąd pomiaru alkomatu?
  • co to jest niepewność pomiaru alkomatu?
  • ile wynosi niepewność pomiaru alkomatu
  • czy można stracić prawo jazdy za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu?
  • czy przy wyniku 0,11 lub 0,12 mg alkoholu kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?
Ile można mieć alkoholu podczas jazdy samochodem?

Dopuszczalna ilość alkoholu podczas prowadzenia samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego wynosi 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,19 promila alkoholu we krwi.

Kierowca, który podczas jazdy samochodem ma do 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi nie popełnia wykroczenia i nie może stracić prawa jazdy.

To kiedy jazda samochodem po alkoholu jest wykroczeniem? – gdy podczas prowadzenia samochodu kierowca ma co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promila co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda samochodem po alkoholu jest wykroczeniem z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń?

Kierowca popełnia wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, gdy podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, np. samochodu, motocykla lub skutera ma od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a przeliczając na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń zaczyna się od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc od 0,2 promila alkoholu we krwi.

Jazda samochodem poniżej 0,10 mg alkoholu (poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi) jest legalna, zgoda z prawem, a kierowca nie może stracić prawa jazdy.

Kiedy jazda samochodem po alkoholu jest przestępstwem z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego?

Prowadzenie samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu jest przestępstwem z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego, gdy podczas jazdy samochodem kierowca ma powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a licząc w promilach więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem a kiedy przestępstwem?

Granicą pomiędzy wykroczeniem i przestępstwem kierowania samochodem po alkoholu jest stężenie 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,5 promila alkoholu we krwi.

Wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń popełnia ten kierowca, który w czasie jazdy samochodem ma od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego popełnia kierowca, który prowadzi samochód mając więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo?”

Co to jest wzorcowanie alkomatu?

Wzorcowanie alkomatu to badanie alkomatu przez uprawnione laboratorium w celu sprawdzenia czy alkomat jest sprawny oraz z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Alkomaty używane przez Policję do badania trzeźwości kierowców powinny być wzorcowane co 6 miesięcy.

Wyniki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić dowód w sprawie karnej o wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu tylko wtedy, gdy zostały uzyskane przy pomocy alkomatu posiadającego ważne, to znaczy aktualne świadectwo wzorcowania.

Co to jest świadectwo wzorcowania alkomatu?

Z wzorcowania alkomatu jest sporządzany dokument – świadectwo wzorcowania alkomatu.

Świadectwo wzorcowania alkomatu to dokument wystawiony przez uprawnione do wzorcowania alkomatów laboratorium potwierdzające, że alkomat jest sprawny i może być używany przez Policję w celu badania trzeźwości kierowców.

Wyniki badania trzeźwości kierowcy alkomatem mogą być dowodem w sprawie karnej o wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu tylko wówczas, gdy zostały uzyskane przez alkomat mający aktualne świadectwo wzorcowania w dniu pomiaru trzeźwości kierowcy.

Co to jest błąd pomiaru alkomatu?

Błąd pomiaru alkomatu to uśredniony błąd pomiaru stężenia alkoholu popełniony przez alkomat w czasie wzorcowania alkomatu.

Błąd pomiaru alkomatu pokazuje z jakim błędem, a więc z jakim odchyleniem alkomat zmierzył stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu podczas wzorcowania alkomatu.

Gdzie znajduje się informacje o błędzie pomiaru alkomatu?

Błąd pomiaru alkomatu jest wpisywany do tabeli znajdującej się na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Świadectwo wzorcowania alkomatu znajduje się w aktach sprawy karnej o wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu. Zazwyczaj świadectwo wzorcowania alkomatu znajduje się w aktach po protokole badania trzeźwości kierowcy przez Policję.

Ile wynosi błąd pomiaru alkomatu?

Błąd pomiaru alkomatu to błąd pomiaru stężenia alkoholu popełniony przez konkretny alkomat podczas wzorcowania alkomatu.

Jeżeli według świadectwa wzorcowania błąd pomiaru wynosi 0,00 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, to oznacza, że w czasie wzorcowania alkomat nie popełnił błędu pomiaru.

Jeśli błąd pomiaru alkomatu wpisany do świadectwa wzorcowania wynosi 0,01 mg alkoholu, to oznacza, że w czasie wzorcowania alkomat zawyżył stężenie alkoholu o 0,01 mg. Zawyżył, to znaczy, że pokazał stężenie alkoholu wyższe o 0,01 mg niż w rzeczywistości.

Jeżeli błąd pomiaru alkomatu na świadectwie wzorcowania wynosi -0,01 mg/l to oznacza, że w czasie wzorcowania alkomat zaniżył stężenie alkoholu o 0,01 mg, a więc pokazał stężenie alkoholu niższe o 0,01 mg niż było w rzeczywistości.

Co to jest niepewność pomiaru alkomatu?

Niepewność pomiaru alkomatu to możliwy, hipotetyczny błąd, z jakim alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Niepewność pomiaru alkomatu na świadectwie wzorcowania

Niepewność pomiaru alkomatu na świadectwie wzorcowania to dopuszczalny, hipotetyczny błąd pomiaru stężenia alkoholu ustalony w czasie wzorcowania alkomatu.

Niepewność pomiaru alkomatu ustalona podczas wzorcowania alkomatu znajduje się na świadectwie wzorcowania, a dokładnie w tabeli na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Niepewność pomiaru alkomatu wynosi co najmniej 0,01 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Czasami niepewność pomiaru alkomatu wynosi 0,2 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Niepewność pomiaru alkomatu podczas badania trzeźwości kierowcy

Niepewność pomiaru alkomatu, a więc dokładność pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu podczas badania trzeźwości kierowcy przez Policję na drodze wynosi plus minus 0,03 mg alkoholu.

Niepewność pomiaru alkomatu na świadectwie wzorcowania to możliwy, a więc hipotetyczny, dopuszczalny błąd pomiaru alkomatu podczas użycia alkomatu w warunkach laboratoryjnych.

Podczas pomiaru trzeźwości kierowcy alkomatem przez Policję na drodze, w warunkach terenowych, na dokładność pomiaru trzeźwości alkomatem wpływają dodatkowe czynniki, takie jak np. temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, tlenki węgla i inne związku chemiczne w powietrzu, sposób wdmuchiwania powietrza do ustnika alkomatu przez kierowcę (hipowentylacja i hiperwentylacja płuc) czy palenie papierosów przez kierowcę przed badaniem.

Jak widać niepewność pomiaru alkomatu podczas badania trzeźwości kierowcy przez Policję na drodze jest wyższa od niepewności pomiaru alkomatu ustalonej podczas wzorcowania alkomatu w warunkach laboratoryjnych.

Wyniki badania trzeźwości a niepewność pomiaru alkomatu

Badanie trzeźwości kierowcy alkomatem przez Policję służy ustaleniu rzeczywistego stężenia alkoholu u kierowcy w celu ustalenia, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W sprawie karnej przeciwko kierowcy o jazdę po alkoholu Sąd powinien ustalić rzeczywiste stężenie alkoholu w czasie prowadzenia samochodu przez kierowcę.

Zasada prawa karnego poczytywania nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego nakazuje uwzględnić niepewność pomiaru alkomatu.

Od najwyższego wyniku badania trzeźwości kierowcy przez Policję należy odjąć wartość niepewności pomiaru alkomatu w warunkach terenowych, a więc 0,03 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Stężenie alkoholu u kierowcy równa się wynik pomiaru trzeźwości alkomatem minus niepewność pomiaru alkomatu w warunkach terenowych.

Jazda samochodem przy najwyższym wyniku alkomatu 0,10 mg alkoholu nie jest wykroczeniem

Kierowanie pojazdem mechanicznym, p. samochodem, motocyklem lub skuterem przy najwyższym wyniku badania alkomatem 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu nie jest wykroczeniem, gdyż rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy mogło być niższe od 0,10 mg alkoholu.

Uwzględnienie niepewności pomiaru alkomatu, nawet tej ustalonej w czasie wzorcowania alkomatu, wynoszącej 0,01 mg/l alkoholu przy najwyższym wyniku badania trzeźwości alkomatem 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza, że rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy mogło wynosić 0,09 mg alkoholu, a więc poniżej stężenia, od którego kierowca odpowiada za wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu”

Czy jazda samochodem przy wyniku 0,11 lub 0,12 mg alkoholu jest wykroczeniem?

By ustalić rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy w czasie prowadzenia samochodu należy od najwyższego wyniku badania trzeźwości alkomatem odjąć niepewność pomiaru alkomatu w warunkach terenowych, a więc 0,03 mg alkoholu.

Przy najwyższym wyniku badania alkomatem 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy mogło wynieść 0,09 mg alkoholu, a więc poniżej granicy 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, od której zaczyna się wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu.

Uwzględnienie niepewności pomiaru alkomatu i zasady poczytywania nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego prowadzi do wniosku, że kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu tylko wówczas, gdy najwyższy wynik badania alkomatu to 0,13 mg alkoholu lub więcej.

O zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol przeczytasz w artykułach:

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: