Po przeczytaniu tego artykułu „Jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo?” dowiesz się:

  • ile można mieć alkoholu podczas jazdy samochodem, a więc jaka jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w czasie kierowania samochodem?
  • kiedy prowadzenie samochodu po alkoholu jest wykroczeniem?
  • kiedy kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?
  • co to jest stan nietrzeźwości?
  • co to jest stan po użyciu alkoholu?
  • czy Sąd może nie orzec zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu?
Ile można mieć alkoholu w czasie prowadzenia samochodu?

W czasie prowadzenia samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego kierowca może mieć nie więcej niż 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi.

Prowadzenie samochodu przez kierowcę, który ma do 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi jest zgodne z prawem.

Wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń zaczyna się od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc od 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kiedy kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń , gdy stężenie alkoholu wynosi od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Stan po użyciu alkoholu, o jakim mowa w art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń to stężenie alkoholu od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Poniżej stężenia 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi) jest legalne, zgodne z prawem, a kierowca nie może wówczas stracić prawa jazdy.

Kiedy prowadzenie samochodu po alkoholu jest przestępstwem?

Kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia samochodem po alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego, gdy znajduje się w stanie nietrzeźwości, a więc, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie jest większe od 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu

Różnica pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości wynika z ilości alkoholu w organizmie kierującego. Jeżeli kierujący był w stanie po użyciu alkoholu, wówczas popełnia wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. Natomiast jeżeli kierowca był w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (w przypadku ponownego kierowania samochodem po alkoholu będzie to przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.). Wynikiem granicznym rozróżniającym wykroczenie od przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu jest wynik 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi)

jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo

Wykroczenie kierowania pojazdem po alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l (0,2 promila). Górna granica wykroczenia to 0,25 mg/l alkoholu (0,5 promila). Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (powyżej 0,5 promila).

Jakie są konsekwencje popełnienia przestępstwa jazdy samochodem po alkoholu?

W razie skazania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości kierowca jest osobą karaną za przestępstwo, a więc figuruje w Kartotece Karnej jako osoba karana.

W przypadku skazania za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu Sąd musi orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata.

Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na krócej niż 3 lata jedynie w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne.

Jakie są konsekwencje za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Kierowca skazany za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń pozostaje osobą nie karaną za przestępstwo, a więc zachowuje czystą kartę karną.

Za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sąd w sprawie o wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu może w wyjątkowych sytuacjach odstąpić od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej o konsekwencjach za jazdę po alkoholu przeczytasz w artykułach:

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap