Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Stanowczo odradzam kierowcom prowadzenie samochodu na zakazie prowadzenia pojazdów. Jazda samochodem w czasie obowiązywania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów nie dość, że jest sprzeczna z prawem, to w dodatku się po prostu nie opłaca. Tym bardziej, że obowiązujące przepisy umożliwiają kierowcom skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

W tym artykule o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej przeczytasz:

 • co grozi za jazdę samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów, a więc co grozi za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów?
 • dlaczego odradzam prowadzenie samochodu w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów?
 • czy można uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?
 • jak przekonać Sąd do skrócenia zakazu przez zamontowanie blokady alkoholowej?
Co grozi za jazdę samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów?

Za jazdę samochodem w czasie zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy grozi:

 • nowa sprawa karna o przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i o przestępstwo kierowania samochodem pomimo cofniętych uprawnień
 • kara bezwzględnego pozbawienia wolności wymierzona za nowe przestępstwo – złamania zakazu prowadzenia pojazdów i jazdy samochodem na cofniętych uprawnieniach oraz kara grzywny
 • dodatkowy zakaz prowadzenia pojazdów za nowe przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów
 • odwieszenie kary pozbawienia wolności wymierzonej kierowcy za wcześniejsze przestępstwo prowadzenia samochodem pod wpływem alkoholu
 • w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej z winy kierowcy – zapłata za szkody poniesione przez osobę poszkodowaną w wypadku w wyniku regresu zakładu ubezpieczeń
 • w razie wypadku z winy innego kierowcy odmowa wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń
Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów art.244 Kodeksu Karnego

Kierowanie samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów , a więc w okresie od prawomocnego wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów do zakończenia zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem z art.244 k.k.

Zgodnie z art.244 Kodeksu Karnego Kto nie stosuje się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Jazda samochodem pomimo cofniętych uprawnień art. 180a Kodeksu Karnego

Jeśli po prawomocnym wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów kierowcy cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, wówczas kierowanie samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów stanowi dodatkowo przestępstwo kierowania samochodem pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a Kodeksu Karnego

Zgodnie z art.180a Kodeksu Karnego Kto prowadzi pojazd mechaniczny nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Konsekwencje karne jazdy samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów
skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Po prawomocnym wyroku skazującym w systemie Policji KSIP (Krajowy System Informatyczny Policji), zwanym potocznie bębnem pojawia się informacja o aktywnym zakazie prowadzenia pojazdów. Z tego powodu każda kontrola Policji połączona z wylegitymowaniem kierowcy, który jechał na zakazie prowadzenia pojazdów kończy się zatrzymaniem kierowcy i wszczęciem przeciwko niemu sprawy karnej o przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Za nową sprawę karną o przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz kara grzywny.

Dodatkowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę na zakazie

Za przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów Sąd musi wymierzyć kierowcy nowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15.

Odwieszenie poprzedniego wyroku za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Za przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy grozi również odwieszenie poprzedniego wyroku skazującego za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, czyli zarządzenie wykonania orzeczonej wówczas kary pozbawienia wolności.

Dlaczego nie warto jeździć na zakazie prowadzenia pojazdów?

Skala problemów karnych czekających kierowcę złapanego na złamaniu zakazu prowadzenia pojazdów jest tak duża, łącznie z wielkim prawdopodobieństwem kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym, że nie warto jeździć na zakazie prowadzenia pojazdów.

Jednocześnie kierowca może uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową. Wystarczy po połowie zakazu prowadzenia pojazdów uzyskać zgodę Sądu na zamontowanie blokady alkoholowej, by móc legalnie jeździć samochodem

Kto może uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową może uzyskać każdy kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu po połowie zakazu prowadzenia pojazdów, czyli po upływie połowy okresu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowca skazany na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może uzyskać zgodę Sądu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej po 10 latach zakazu.

Co to jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie elektroniczne – alkomat zamontowany w samochodzie, służący do pomiaru alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu, które nie pozwala włączyć silnika samochodu w razie wykrycia alkoholu w organizmie kierowcy.

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową to zezwolenie Sądu na kierowanie przez kierowcę skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów na kierowanie pojazdami z zamontowaną blokadą alkoholową.

jeżeli Sąd uwzględni wniosek kierowcy skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów i wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, wówczas:

 • kierowca może jeździć, to jest kierować pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową
 • kierowcę nadal obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów, ale tylko tych, które nie mają zamontowanej blokady alkoholowej.
Jak uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów powinien po połowie zakazu złożyć do Sądu pismo – wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Co napisać we wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

We wniosku o blokadę alkoholową kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien przedstawić argumenty przemawiające za tym, że:

 • kierowca zrozumiał popełniony błąd polegający na kierowaniu samochodem pod wpływem alkoholu i wyciągnął z niego wniosku na przyszłość.
 • kierowca poniósł już surowe konsekwencje jazdy samochodem po alkoholu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez połowę zakazu
 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, a więc umożliwienie kierowcy kierowanie pojazdami z zamontowaną blokadą alkoholową nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
Do kogo złożyć wniosek o blokadę alkoholową?

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu Rejonowego, który wydał wobec kierowcy wyrok skazujący z zakazem prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania kierowcy, ani położenie Wydziału Komunikacji, w którym znajduje się zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy. Wniosek o skrócenie zakazu należy wysłać do Sądu Rejonowego, który skazał kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Kiedy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów może uzyskać zgodę Sądu na zamontowanie blokady alkoholowej po połowie zakazu prowadzenia pojazdów.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową najlepiej złożyć na 2 miesiące przed upływem połowy zakazu prowadzenia pojazdów z prośbą o jego rozpoznanie po upływie połowy zakazu.

Ile się czeka na rozpoznanie wniosku o skrócenie zakazu?

Zazwyczaj na rozpoznanie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową czeka się od 2 do 3 miesięcy od wpłynięcia do Sądu wniosku o blokadę alkoholową.

Co zrobić gdy Sąd nie zgodzi się na skrócenie zakazu?

Jeśli Sąd nie uwzględni wniosku kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie Sądu.

Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów składa się w terminie 7 dni od ogłoszenia lub odebrania postanowienia Sądu.

Zażalenie na odmowę zamontowania blokady alkoholowej należy złożyć do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który oddalił wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej o tym jak napisać odwołanie od odmowy skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przeczytasz w artykule „Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów”

Czy po skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?

Jeśli Sąd wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas kierowca:

 • musi zdać ponownie egzamin na prawo jazdy – jeśli ostał skazany za jazdę samochodem po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów dłuższy niż rok
 • nie musi zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy, jeśli został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub krócej
Sąd zgodził się na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów co dalej?

Po uzyskaniu zgody Sądu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową kierowca powinien:

 • ustalić w Wydziale Komunikacji, czy dotarło już postanowienie Sądu o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów
 • udać się do Wydziału Komunikacji po skierowanie na egzamin na prawo jazdy – jeśli kierowca musi zdać ten egzamin, a więc jeśli został skazany za jazdę po alkoholu na dłużej niż rok
 • zdać egzamin na prawo jazdy – jeśli musi go zdawać
 • złożyć wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy
 • zlecić jednej z wielu firm dostępnych w Internecie zamontowanie blokady alkoholowej

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: