Z tego artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu” dowiesz się:

 • jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w czasie jazdy samochodem?
 • kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?
 • kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?
 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję za alkohol?
 • jaki kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zatrzymane za alkohol?
 • czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za alkohol?
 • na czym polega elektroniczne zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję?
Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w czasie jazdy samochodem?

W czasie prowadzenia samochodu kierowca może mieć maksymalnie 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi.

Jazda samochodem przez kierowcę, który miał mniej niż 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc mniej niż 0,2 promila alkoholu we krwi jest legalna, to jest zgodna z prawem.

Kierowca, który ma mniej niż 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi, nie popełnia przestępstwa ani wykroczenia, nie łamie żadnego przepisu, nie może zostać ukarany i nie może stracić prawa jazdy.

zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Od tej reguły jest tylko jeden wyjątek – jeśli kierowca wypił alkohol niedługo przed rozpoczęciem jazdy samochodem, a kolejne wyniki badania trzeźwości są rosnące, wówczas liczy się najwyższy wynik badania trzeźwości.

Za jaką ilość alkoholu można stracić prawo jazdy?

Kierowca może stracić prawo jazdy, jeśli miał 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub więcej, a w przeliczeniu na promile – jeśli miał 0,2 promila alkoholu we krwi lub więcej.

Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?

Kierowca popełnia wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli w czasie prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym miał od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Istotna uwaga: jeśli po zatrzymaniu do kontroli trzeźwości kierowca kilka razy dmucha w alkomat, a kolejne wyniki są rosnące, wówczas liczy się najwyższy wynik badania trzeźwości.

Więcej na temat wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu przeczytasz w artykule „Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?”

Kiedy kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

Jazda samochodem lub innym pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu jest przestępstwem z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego,jeśli kierowca miał powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi.

Podsumowując:

 1. jazda samochodem przy ilości alkoholu poniżej 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi jest legalna- kierowca nie popełnia ani wykroczenia ani przestępstwa
 2. kierowanie samochodem przy stężeniu od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi stanowi wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń , co oznacza zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.
 3. jazda samochodem przy stężeniu powyżej 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi jest przestępstwem prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego, co oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo?”

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję za jazdę po alkoholu?

Procedura zatrzymania kierowcy prawa jazdy za alkohol wygląda następująco:

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za alkohol

Policjant zatrzymuje, to jest zabiera kierowcy dokument prawa jazdy (obecnie elektronicznie – poprzez wpis zatrzymania prawa jazdy do ewidencji kierowców – więcej na ten temat na końcu artykułu) jeżeli choć jeden z wyników badania trzeźwości kierowcy wyniósł co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czy co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi

Przekazanie zabranego prawa jazdy do Prokuratora albo Sądu

Policjant w ciągu 7 od od zabrania kierowcy prawa jazdy przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu – w sprawie o wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu albo do Prokuratora – za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Postanowienie o zwrocie albo zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Sąd (w sprawie o wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń) albo Prokurator (w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego) w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy albo nakazuje zwrócić kierowcy zabrany przez Policję dokument prawa jazdy.

Sąd albo Prokurator decyduje o zwrocie kierowcy zabranego przez Policję prawa jazdy jeśli uzna, że zatrzymanie prawa jazdy było niesłuszne, a więc wówczas, gdy zachodzą wątpliwości czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu

Przesłanie kierowcy postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Prokurator albo Sąd przesyła kierowcy odpis postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Kierowca może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy do Sądu

Sąd rozpoznaje zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – uchyla postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i zwraca je kierowcy albo utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Skierowanie do Sądu wniosku o ukaranie kierowcy za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu

W sprawie o wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu Policja wysyła do Sądu wniosek o ukaranie kierowcy za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu

Skierowanie do Sądu aktu oskarżenia o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Prokurator w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości wysyła do Sądu akt oskarżenia przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Sąd wydaje wyrok w sprawie o wykroczenie albo przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu

Sąd po rozpoznaniu sprawy wydaje wyrok, w którym uniewinnia kierowcę od zarzucanego mu przestępstwa albo wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu, albo wydaje wyrok skazujący. Może też wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

Sąd w wyroku decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

W sprawie o wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu Sąd w wyroku skazującym albo wymierza kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, albo odstępuje od zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, w razie wydania wyroku skazującego musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Tylko w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na krócej niż 3 lata, np. na 1 rok albo na 2 lata.

Apelacja od wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów za alkohol

Kierowca skazany za wykroczenie albo przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu może odwołać się od wyroku poprzez złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku, a następnie przez złożenie apelacji od wyroku do Sądu II Instancji

Sąd II Instancji rozpoznaje apelację od wyroku skazującego i zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, może go również zmienić, np. w zakresie zakazu prowadzenia pojazdów, może tez uchylić wyrok do ponownego rozpoznania przez Sad I Instancji.

Wyrok Sądu II instancji jest prawomocny, a zatem nie można się od niego odwołać.

Więcej o procedurze zatrzymania prawa jazdy przez Policję przeczytasz w artykułach:

Jaki zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Za wykroczenie prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, a więc za jazdę samochodem przy stężeniu od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

Sąd może na podstawie art.39 par. 1 Kodeksu Wykroczeń odstąpić od wymierzenia kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Podsumowując: Sąd w wyroku skazującym kierowcę za wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a więc najkrócej na 6 miesięcy a najdłużej na 3 lata, albo całkowicie odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd skazując kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu nie może wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż 6 miesięcy. Sąd może całkowicie odstąpić od wymierzenia kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, albo wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy.

Jaki grozi zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu karnego, a więc przy wyniku badania trzeźwości powyżej 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat.

Jeżeli Sąd wyda wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, to musi orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat.

Jedynie, gdy Sąd wyda wobec kierowcy za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na podstawie art.66 Kodeksu Karnego, tylko wtedy Sąd może nie orzec wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż 3 lata, a więc na 1 rok albo 2 lata.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu po połowie zakazu

Kierowca, który został prawomocnie skazany za jazdę po alkoholu może złożyć do Sądu wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholowa po połowie zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej na temat możliwości skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zamontowanie blokady alkoholowej przeczytasz w artykułach:

Elektroniczne zatrzymanie prawa jazdy

Na skutek nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym od dnia 5 grudnia 2020r. kierowcy nie muszą już posiadać przy sobie dokumentu prawa jazdy wydanego w Polsce.

Jednocześnie Policjanci dokonują „elektronicznego” zatrzymania prawa jazdy. Co to oznacza? Zamiast zabrać kierowcy dokument prawa jazdy Policjant dokonuje wpisu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy do ewidencji kierowców.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap