W tym artykule „Koniec zakazu prowadzenia pojazdów” przeczytasz:

 • czemu w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma wskazanego czasu na jaki prawo jazdy zostało zatrzymane?
 • od kiedy się liczy orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów?
 • jak obliczyć kiedy się kończy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • gdzie sprawdzić, czy minął zakaz prowadzenia pojazdów?
 • od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów?
 • czy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?
 • czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?
W postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma czasu, do kiedy prawo jazdy zostało zatrzymane

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję, wypadek czy alkohol ma charakter tymczasowy – obowiązuje w czasie sprawy karnej przeciwko kierowcy – do prawomocnego jej zakończenia.

Dopiero w wyroku kończącym postępowanie w sprawie karnej przeciwko kierowcy Sąd:

 • Sąd uniewinnia albo skazuje kierowcę za wykroczenie lub przestępstwo, o które jest oskarżony
 • w razie uznania kierowcy za winnego wykroczenia lub przestępstwa, np. spowodowania wypadku drogowego czy prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Sąd decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów
 • dopiero wówczas – w wyroku kończącym sprawę kierowcy Sąd decyduje na jak długo wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów
 • Sąd zalicza kierowcy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy.

To właśnie dlatego w postanowieniu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy nie wskazanego czasu, do kiedy kierowca ma zatrzymane prawo jazdy, gdyż o tym decyduje dopiero Sąd w wyroku kończącym sprawę karną.

Więcej o procedurze zatrzymania prawa jazdy za jazdę po alkoholu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol”

Od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów?

Odpowiedź na pytanie, od kiedy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów, zależy od tego czy Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy.

Jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy za kolizje, wypadek czy jazdę po alkoholu, a potem Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas zakaz prowadzenia pojazdów liczy się od dnia zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy prze Policję

W takiej sytuacji Sąd powinien zaliczyć kierowcy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy, a więc okres od odebrania kierowcy prawa jazdy przez Policję do dnia wyroku.

Jeśli Policja nie zabrała kierowcy prawa jazdy, bo np. nie miał go przy sobie, wówczas Sąd w wyroku skazującym kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów zobowiązuje kierowcę do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia, w którym kierowca po prawomocnym wyroku skazującym zwrócić do Wydziału Komunikacji dokument prawa jazdy.

W takiej sytuacji zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę już od uprawomocnienia się wyroku, natomiast zakaz nie rozpocznie biegu do czasu zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji.

Jeśli Policja nie zatrzymała kierowcy prawa jazdy, a Sąd zapomniał i nie zobowiązał kierowcy do zwrotu dokumentu prawa jazdy, wówczas zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów

By obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów wystarczy znać datę, od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów i czas, na jaki Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przykładu, jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy 1 lipca 2019r. (to jest data, od której należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów), a Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, to koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypada na 1 lipca 2022r.

Gdzie sprawdzić, czy minął zakaz prowadzenia pojazdów?

Kierowca może sprawdzić, czy minął już zakaz prowadzenia pojazdów w Wydziale Komunikacji, w którym znajduje się jego prawo jazdy. Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego Sąd przesyła do Wydziału Komunikacji odpis wyroku. Na tej podstawie Wydział Komunikacji oblicza, do kiedy trwa orzeczony wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów. Wystarczy zatem pójść do Wydziału Komunikacji i osobiście na miejscu sprawdzić, czy zakaz prowadzenia pojazdów już minął.

koniec zakazu prowadzenia pojazdów

Kierowca może sprawdzić, czy orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów minął także w Sądzie. Wystarczy wystąpić o kartę karną. W karcie karnej znajduje się informacja o wydanym wobec kierowcy wyroku, orzeczonym zakazie prowadzenia pojazdów oraz informacja, czy zakaz prowadzenia pojazdów został już wykonany.

Kierowca, który chce sprawdzić, czy minął już orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów może to zrobić osobiści. Może to również sprawdzić upoważniony przez niego Adwokat.

Od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierzony kierowcy za wypadek, kolizję czy kierowanie pojazdem po alkoholu obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów.

Nie ma znaczenia, czy Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy, albo czy kierowca po wyroku zwrócił prawo jazdy do wydziału komunikacji – zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Najlepiej to pokazać na przykładzie:

Kierowca w dniu 1 czerwca 2017 roku został zatrzymany za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik wskazał 1 promil alkoholu we krwi. Sąd w dniu 1 sierpnia 2017 roku wydał wyrok skazujący, w którym uznał kierowcę za winnego zarzucanego mu przestępstwa i orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Sąd w tym samym wyroku zaliczył oskarżonemu okres od kiedy był fizycznie pozbawiony prawa jazdy, tj. od dnia 1 czerwca 2017 roku. W związku z powyższym 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał kierowcę od dnia 1 czerwca 2017 roku. Natomiast koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypadnie na dzień 1 czerwca 2020 roku.

Czy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów trzeba zdawać egzamin na prawo jazdy?

Jeśli Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub na krócej niż 1 rok, wówczas po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów nie trzeba zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres dłuższy niż rok, wówczas po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów kierowca musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

Nie ma znaczenia czy zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 1 rok czy 12 miesięcy, zarówno w jednym, jak i drugim przepadku, po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu może po połowie zakazu wystąpić do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zamontowanie blokady alkoholowej – na podstawie art.182a Kodeksu Karnego Wykonawczego

Więcej na temat blokady alkoholowej przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową” oraz w artykule „Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?”

Kierowca, który został skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego może po połowie zakazu, ale nie wcześniej niż po 1 roku wystąpić do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez uznanie go za wykonany – na podstawie art.84 par. 1 Kodeksu Karnego

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap