Odpowiedzialność kierowcy skręcającego w lewo w przypadku najechania na niego przez pojazd wyprzedzający

Gdy kierowca jadący z tyłu uderzy w pojazd skręcający w lewo, wówczas pojawia się pytanie, który z kierowców jest winny spowodowania wypadku lub kolizji drogowej?

Z tego artykułu poświęconemu zderzeniu pojazdów podczas skrętu w lewo dowiesz się:

  • jakie obowiązki spoczywają na kierowcy przy skręcie w lewo, czyli przy zmianie kierunku ruchu w lewo?
  • kiedy kierującemu pojazdem nie wolno rozpocząć manewru wyprzedzania?
  • kto jest winny spowodowania wypadku lub kolizji drogowej podczas zderzenia pojazdów podczas skrętu w lewo, a więc uderzenia pojazdu skręcającego w lewo przez pojazd, który go wyprzedzał?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie obowiązki ma kierowca skręcający w lewo?

Przed skrętem w lewo kierowca ma obowiązek zasygnalizować zamiar zmiany kierunku ruchu pojazdu w lewo poprzez włączenie lewego kierunkowskazu.

Podczas wykonywania manewru skrętu w lewo kierowca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności

Obowiązek włączenia kierunkowskazu przez kierowcę skręcającego w lewo

Przed rozpoczęciem skrętu w lewo kierujący pojazdem powinien zasygnalizować, a więc uprzedzić innych kierowców o zamiarze zmiany kierunku ruchu.

Obowiązek kierowcy skręcającego w lewo do włączenia lewego kierunkowskazu przed rozpoczęciem lewoskrętu wynika wprost z art.22 ust. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Sformułowanie kierujący pojazdem jest zobowiązany zawczasu sygnalizować zamiar skrętu w lewo oznacza, że:

  • kierowca powinien włączyć lewy kierunkowskaz jeszcze przed rozpoczęciem manewru skrętu w lewo
  • nieprawidłowe jest zachowanie kierowcy, który w tym samym czasie włącza lewy kierunkowskaz i od razu skręca w lewo
  • kierowca powinien uprzedzić innych kierujących pojazdami zamiarze skrętu w lewo na tyle wcześnie przed rozpoczęciem lewoskrętu, by mogli się do tego manewru przygotować
zderzenie pojazdów podczas skrętu w lewo

W Ustawie Prawo o ruchu drogowym nie ma żadnego przepisu określającego precyzyjnie czas, jaki powinien upłynąć pomiędzy włączeniem lewego kierunkowskazu a rozpoczęciem manewru skrętu w lewo. Nic zresztą dziwnego, gdyż to zależy od warunków drogowych, w szczególności widoczności na drodze i natężenia ruchu drogowego oraz odległości pomiędzy pojazdem skręcającym w lewo a innymi pojazdami.

Kierowca, który zamierza skręcić w lewo powinien włączyć kierunkowskaz na tyle wcześnie, by kierowca jadący za nim mógł się do tego przygotować, np. zmniejszyć prędkość, by nie najechać na zwalniający przed lewoskrętem pojazd przed nim i odstąpić od rozpoczęcia jego wyprzedzania z lewej strony.

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy skręcie w lewo
Z czego wynika obowiązek szczególnej ostrożności przy manewrze skrętu w lewo?

Zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym kierowca skręcający w lewo powinien zachować szczególną ostrożność: Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Manewr skrętu w lewo, a więc manewr zmiany kierunku jazdy w lewo jest na tyle niebezpiecznym manewrem, że przy jego wykonywaniu kierowca ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności

Na czym polega obowiązek szczególnej ostrożności przy lewoskręcie?

Obowiązek szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w lewo polega na obowiązku wzmożonej czujności kierowcy przed rozpoczęciem oraz podczas wykonywania manewru skrętu w lewo w celu upewnienia się, że kierowca nie przetnie toru ruchu innego pojazdu jadącego na wprost.

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas lewoskrętu oznacza, że kierowca ma obowiązek upewnić się, że zdąży wykonać ten manewr, a więc zdąży skręcić w lewo i opuścić pas jezdni dla pojazdów poruszających się na wprost przed przecięciem torów ruchu obu pojazdów: skręcającego w lewo i jadącego na wprost.

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas skrętu w lewo nie obejmuje jednak obowiązku upewnienia się przez kierowcę już skręcania w lewo, czy nie zajeżdża drogi pojazdowi wyprzedzającemu go nieprawidłowo z lewej strony.

Kiedy kierowcy nie wolno wyprzedać pojazdu skręcającego w lewo?

Kierowcy nie wolno wyprzedzać z lewej strony jadącego przed nim pojazdu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo.

Kierowca może wyprzedzić jadący przed nim pojazd sygnalizujący zamiar skrętu w lewo tylko z jego prawej strony

Zakaz wyprzedzania z lewej strony pojazdu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo wynika wprost z art.24 ust. 1 pkt 3 i art.24 ust.5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Art.24 ust.1 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedaniem upewnić się, czy kierujący jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Art.24 ust. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

Co oznacza zakaz wyprzedzania z lewej strony pojazdu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo?

Zakaz wyprzedzania z lewej strony pojazdu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo oznacza, że kierowcy jadącemu z tyłu nie wolno rozpocząć wyprzedzania pojazdu jadącego przed nim, po włączeniu przez ten pojazd lewego kierunkowskazu.

Moment włączenia przez kierowcę lewego kierunkowskazu ma kluczowe znaczenie: od tej chwili żaden z kierowców jadących z tyłu nie może go wyprzedzać.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto jest winny przy zderzeniu pojazdu skręcającego w lewo z pojazdem, który go wyprzedzał?

Przy zderzeniu 2 pojazdów – pojazdu skręcającego w lewo i pojazdu, który go wyprzedzał powstaje pytanie: kto jest sprawcą kolizji czy wypadku drogowego: kierowca skręcający w lewo czy kierowca, który w niego uderzył podczas wyprzedzania?

Kiedy winny spowodowania wypadku lub kolizji jest kierowca, który wyprzedzał pojazd skręcający w lewo?

Kierowca, który wyprzedza jadący przed nim pojazd skręcający w lewo jest winny spowodowani wypadku lub kolizji drogowej, jeśli kierowca skręcający w lewo wcześniej zasygnalizował zamiar skrętu w lewo, a więc włączył lewy kierunkowskaz i przystąpił do manewru skrętu w lewo.

Po włączeniu lewego kierunkowskazu przez kierowcę jadącego z przodu, kierowcy jadącemu z tyłu nie wolno rozpocząć manewru wyprzedzania z lewej strony.

Po włączeniu lewego kierunkowskazu przez pojazd jadący z przodu, można go wyprzedzić tylko z prawej strony.

Kierowca, który włączył lewy kierunkowskaz, a potem rozpoczął manewr skrętu w lewo ma prawo zakładać, że kierowca jadący z tyłu nie rozpocznie manewru jego wyprzedzania. Innymi słowy, kierowca, który po upewnieniu się, że lewy pas ruchu jest pusty włączy lewy kierunkowskaz i zacznie manewr zjeżdżania na lewy pas nie odpowiada za kolizję lub wypadek z kierowcą, który później, a więc nieprawidłowo zaczął go wyprzedzać z lewej strony.

Kiedy winny spowodowania wypadku lub kolizji będzie kierowca skręcający w lewo?

Kierowca skręcający w lewo jest winny spowodowania kolizji lub wypadku z pojazdem, który go wyprzedza, jeżeli:

  • kierowca skręcający w lewo zjechał na lewy pas ruchu bez włączenia lewego kierunkowskazu – mówimy tu o sytuacji, gdy kierowca skręcający w lewo nie zasygnalizował tego manewru, a więc nie włączył lewego kierunkowskazu

albo

  • kierowca wykonujący manewr skrętu w lewo wprawdzie włączył lewy kierunkowskaz, ale bądź równocześnie ze zjechaniem na lewy pas ruchu, albo tuż przed wjechaniem na lewy pas ruchu. Mówimy tu o sytuacji, gdy kierowca skręcający w lewo wprawdzie włączył lewy kierunkowskaz, ale tak późno, że kierowca jadący za nim nie mógł się na to przygotować.

albo

  • kierowca wyprzedzający pojazd skręcający w lewo wcześniej zasygnalizował manewr wyprzedzania lewym kierunkowskazem i znajdował się na lewym pasie, gdy pojazd jadący przed nim rozpoczął manewr skrętu w lewo. Mówimy tu o sytuacji, gdy to kierowca jadący z tyłu jako pierwszy przystąpił do wyprzedzania: włączył lewy kierunkowskaz, zjechał na lewy pas ruchu a dopiero wówczas kierowca jadący z przodu przystąpił do skrętu w lewo.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap