Tag

zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Jazda samochodem przy stężeniu co najmniej 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 k.k, Zgodnie z art. 178a § 1 kk. „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Z tego artykułu: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu dowiesz się: Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu? Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu? Kiedy kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę w stanie nietrzeźwości? Na ile sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów...