Z tego artykułu: Brak zakazu prowadzenia pojazdów 2022, dowiesz się:

  • kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. a kiedy przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości
  • co grozi za jazdę samochodem po alkoholu
  • czy jazda samochodem po alkoholu zawsze oznacza zakaz prowadzenia pojazdów
  • kiedy kierowca ma szansę na odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Wykroczenie a przestępstwo jazdy po alkoholu

Wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. kierowca popełnia gdy stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu.

Za wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu kierowcy grozi kara grzywny w wysokości co najmniej 1.500 zł (maksymalna kara grzywny wynosi 30.000 zł), kara ograniczenia wolności (1 miesiąc) lub kara aresztu (od 5 dni do 30 dni) – stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku.

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości kierowca popełnia stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi co najmniej 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu.

Za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Czy jazda samochodem po alkoholu zawsze oznacza zakaz prowadzenia pojazdów?

Jazda samochodem po alkoholu może, ale nie musi oznaczać, zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu

W przypadku popełnienia przez kierowcę wykroczenia jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. sąd co do zasady orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

Sąd ma jednak możliwość w szczególnie uzasadnionym przypadku nie orzekać środka karnego, którym jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Podstawą do odstąpienia od orzeczenia zakazu jest zastosowanie przez sąd art. 39 § 1 k.w., zgodnie z którym: „W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego”.

Przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości

W przypadku popełnienia przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od lat 3 do lat 15.

Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy przestępstwie jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości, tylko w przypadku zastosowania instytucji warunkowego umorzenie postępowania karnego.

Przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Zgodnie z art. 66 § 1 i § 2 k.k. w razie kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotyczy to jednak tylko osób uprzednio niekaranych przestępstwo umyślne. Osoba karna za przestępstwo popełnione nieumyślnie np. wypadek drogowy z art. 177 § 1 kk również, może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Więcej na temat warunkowego umorzenia za jazdę po alkoholu znajdziesz, klikając tutaj.

Skoro sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, to oznacza, że kierowca, który ponownie jechał samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k., to nie może ubiegać się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Więcej na temat ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości znajdziesz, klikając tutaj.

Kiedy kierowca ma szansę na odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Sąd w sprawie o popełnienie przez kierowcę wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie orzeczenia wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów bądź odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bierze pod uwagę w szczególności:

  • porę oraz miejsce prowadzenia pojazdu mechanicznego, jaki był powód, dla którego kierowca wsiadł do samochodu pomimo spożytego alkoholu, jaki odcinek drogi przejechał, co było powodem zatrzymania do kontroli przez policję czy była to rutynowa kontrola drogowa, czy też np. przekroczenie prędkości, brak zapiętych pasów
  • czy kierowca przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz wraził skruchę, czy podjął działania naprawcze
  • postawę, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia kierowcy – czy posiada stałą pracę, czy ma na utrzymaniu rodzinę, jakie konsekwencje dla niego i jego najbliższych spowoduje orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Podsumowując, odpowiadając na pytanie: czy można zachować prawo jazdy za alkohol, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zarówno w przypadku popełnienia przez kierowcę wykroczenia jazdy po alkoholu, jak również w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości można zachować prawo jazdy, tj. kierowca może ubiegać się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap