Z tego artykułu: Jazda samochodem po alkoholu w 2022 roku dowiesz się :

 • kiedy jazda samochodem po alkoholu jest przestępstwem a kiedy wykroczeniem?
 • co grozi za jazdę po alkoholu?
 • czy kierowca może uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata?
 • czy pomimo jazdy samochodem po alkoholu można odzyskać prawo jazdy?
 • czy za jazdę po alkoholu można trafić do więzienia?

Jazda samochodem po alkoholu – przestępstwo a wykroczenie

Jazda samochodem pomimo spożytego wcześniej alkoholu może wypełnić znamiona przestępstwa z art. 178a kk tj. jazda samochodem w stanie nietrzeźwości lub wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu.

To co odróżnia przestępstwo od wykroczenia – to wynik stężenia alkoholu w organizmie kierującego, i tak:

 • kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,26 mg/l (ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie)
 • kierowca popełnia wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l (ponad 0,1 promila do 0,2 promila alkoholu w organizmie)

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k.

Kara jaka grozi kierowcy za popełnienie przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. zależy od tego czy kierowca jechał samochodem po alkoholu po raz pierwszy czy też w przeszłości był już karany za jazdę po alkoholu i to skazanie nie uległo zatarciu.

Gdy kierowca po raz pierwszy kierował samochodem po alkoholu, popełnia wówczas przestępstwo jazdy samochodem z art. 178a § 1 k.k., za co grozi:

 • kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2
 • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do 15

Natomiast gdy kierowca po raz drugi kierował samochodem po alkoholu, popełnia wówczas przestępstwo jazdy samochodem z art. 178a § 4 kk, za co grozi:

 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
 • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10.000 zł
 • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – zgodnie z art. 42 § 3 k.k. tylko gdy zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, sąd może nie orzekać dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas orzeka zakaz w wymiarze od 3 lat do lat 15 – zasada jest jednak orzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Za wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu (od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), kierowcy grozi (stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku):

 • aresztu, kara grzywny w wysokości co najmniej 2.500 zł do 30.000 zł
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy można uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata?

Zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat grodzi kierowcy, u którego alkomat pokazał wynik co najmniej 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – a zatem popełnił przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości. Jeżeli popełnił to przestępstwo po raz pierwszy zostanie mu przestawiony zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości z § 1 art. 178a – w takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od 3 lat do lat 15. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w takim wymiarze, wówczas gdy wydaje wyrok skazujący, a takim jest wyrok, w którym sąd orzeka karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawiania wolności.

Natomiast inaczej sytuacja wygląda w przypadku instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd orzeka:

 • okres próby od 1 roku do lat 3
 • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

oraz

 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat, bądź może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, tylko w przypadku gdy jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Zatem osoba karana uprzednio za jakiekolwiek przestępstwo umyślne, dopóki poprzednie skazanie nie ulegnie zatarciu, nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Czy pomimo jazdy samochodem po alkoholu można odzyskać prawo jazdy?

Za jazdę samochodem po alkoholu zarówno za popełnienie wykroczenia, jak i przestępstwa, sądy co do zasady orzekają obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie oznacza to jednak, że sąd nie ma możliwości odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli zajdzie szczególny przypadek.

W przypadku popełnienia przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego. Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może ale nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. W takiej sytuacji kierowca zachowuje szansę na zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Oczywiście nie w każdym przypadku będą postawy do szczególnego potraktowania kierowcy i nieorzekania zakazu prowadzenia pojazdów. To również w dużej mierze zależy od okoliczności danej sprawy oraz właściwości i warunków osobistych sprawcy.

Natomiast w przypadku wykroczenia jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. sąd również może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, podstawą do odstąpienia od orzeczenia zakazu jest art. 39 § 1 k.w. – zgodnie z którym w szczególnych przypadkach sąd może odstąpić od orzeczenia środka karnego, którym jest właśnie zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatem każdą sprawę o jazdę po alkoholu warto jest skonsultować z adwokatem, który specjalizuje się w prawie karnym, a szczególności w sprawach z zakresu zatrzymanego prawa jazdy, ponieważ nie każda sprawa musi się zakończyć orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy za jazdę po alkoholu można trafić do więzienia?

Kierowcy, który w okresie próby ponownie wsiadł do samochodu po alkoholu tj. popełnił przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., grozi kara pozbawiania wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Zgodnie z art. 178a§ 4 k.k., za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oznacza, to że sąd w pierwszej kolejności powinien orzec karę pozbawiania wolności.

Sąd oczywiście może orzec karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, ale tylko w sytuacji, gdy w czasie orzekania przez sąd, kierowca nie ma w swojej karcie karnej innego wyroku, gdzie była orzeczona karna pozbawienia wolności i to bez różnicy czy była to kara bezwzględnego więzienia czy też kara była warunkowo zawieszona.

Czy to oznacza, że w każdym przypadku kierowca trafi do więzienia? Otóż nie. Ustawodawca przewidział możliwość odstąpienie od orzeczenia kary pozbawienia wolności. Podstawą jest art. 37a k.k., zgodnie z którym sąd może zamiast kary pozbawienia wolności orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Należy wskazać, że to rolą oskarżonego i jego obrońcy jest przedstawienie argumentów uzasadniających, że osadzenie oskarżonego w zakładzie karnym będzie karą zbyt surową dla niego i jego rodziny.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap