Nowelizacja z dnia 2 grudnia 2021 roku, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2022 roku, znaczenie zaostrzyła odpowiedzialność za jazdę samochodem bez uprawnienia. Przed nowelizacją kierowcy za jazdę samochodem bez uprawnienia groził mandat w wysokości 500 zł. Aktualnie na samej karze finansowej się nie skończy. Kierowcy grozi bowiem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz grzywna w wysokości nie niższej niż 1500 zł.

Tym samym, czy kierowanie samochodem bez uprawnienia może zakończyć się mandatem karnym?

Otóż nie, aktualnie kierowca nie może zostać ukarany mandatem karnym przez policjanta, bowiem za wykroczenie jazdy samochodem bez uprawienia orzeka się obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów. Innymi słowy, policjant nie może zrobić nic innego jak skierować do sądu wniosek o ukaranie sprawcy wykroczenia.

Obowiązek wysłania do sądu wniosku o ukaranie wynika z art. 96 § 2 k.p.w., zgodnie z którym: W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów postępowanie mandatowe jest dopuszczalne.”

Co grozi za jazdę bez uprawnienia z art. 94 kw. w 2022 roku?

Zgodnie z art. 94 § 1 k.w:

„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.”

Czyli sąd za wykroczenie jazdy bez uprawnienia może orzec nawet karę aresztu (od 5 do 30 dni), karę ograniczenia wolności – prace społeczne (1 miesiąc). Oczywiście taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku rażącego naruszenia porządku prawnego, czy w przypadku ponownego ukarania kierowcy za jazdę bez uprawnienia.

Jeżeli sąd orzeka karę grzywny, to nie może być ona niższa niż 1500 zł. Natomiast maksymalna kara grzywny za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnienia wynosi 30.000 zł.

Jak wspomniałam na początku wpisu za wykroczenie jazdy bez uprawnienia z art. 94 § 1 k.w, sąd orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wynika to z § 3 art. 94 k.w, zgodnie z którym: „W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.”

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę bez uprawnień?

Za popełnienie wykroczenia jazdy samochodem bez uprawnienia sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do lat 3.

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony wobec kierowcy za wykroczenie jazdy bez uprawnienia będzie oznaczał, że:

  • po pierwsze, w tym okresie kierowca nie będzie mógł zadawać egzaminu na prawo jazdy,
  • a po drugie, jeżeli pomimo orzeczonego zakazu będzie nadal jeździł samochodem, to będzie popełniał przestępstwo złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z art. 244 kk

Natomiast za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk, kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15. Więcej na temat kary za jazdę za zakazie znajdziesz w artykule: Kara za jazdę na zakazie

Czy kierowca może uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie z art. 94 § 1 k.w.?

Sąd w przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu bez uprawnienia z art. 94 § 1 k.w. ma możliwość:

albo

  • orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat
Kiedy kierowca ma szansę na brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy bez uprawnienia?

Kodeks wykroczeń przewiduje możliwość odstąpienia przez sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Odstąpienie przez sąd od zakazu prowadzenia pojazdów może mieć miejsce jedynie w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie.

Zgodnie z art. 39 § 1 k.w.  „W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Ustawodawca w przywołanym artykule wskazuje jakie przesłanki sąd musi brać pod uwagę aby prawidłowo ocenić, czy w sprawie występuje „wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie”. W związku z powyższym, sąd rozpoznając wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów bierze pod uwagę:

  • charakter czynu i okoliczności czynu – tj. miejsce i godzina popełnienia czynu, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola. 
  • właściwości i warunki osobiste sprawcy – tj. dotychczasowy sposób życia obwinionego, czy jest osobą niekaraną za przestępstwo, jakie konsekwencje spowoduje dla obwinionego i jego rodziny utrata prawa jazdy. 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Adwokat Agnieszka Rzeszut

792 828 323

Share via
Copy link
Powered by Social Snap