Day

3 marca, 2022

Kilka kar w dozorze elektronicznym

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami karę w dozorze elektronicznym może wykonywać skazany, wobec którego sąd orzekł karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno –  suma tych kar nie może jednak przekroczyć...

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów karę w dozorze elektronicznym może wykonywać każdy skazany, wobec którego sąd orzekł karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. To samo tyczy się sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno –  suma tych kar nie może...

Ponowna jazda samochodem po alkoholu

Kierowca, który został skazany za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk i w okresie próby ponownie wsiada do samochodu pod wpływem alkoholu popełnia przestępstwo z art. 178a §4 k.k. Zgodnie z art. 178a k.k.:§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu...