• czy można podzielić majątek przy rozwodzie?
  • kiedy Sąd dzieli majątek przy rozwodzie?
  • jak podzielić majątek w rozwodzie?
  • ile kosztuje podział majątku przy rozwodzie?
  • jak podzielić majątek – u notariusza czy przy rozwodzie?

Większość rozwodzących się małżonków nie ma wiedzy, że w sprawie o rozwód można podzielić majątek. A jest to możliwe! Nie jest to obligatoryjny element wyroku rozwodowego, ale fakultatywny, to znaczy może w wyroku wystąpić, ale nie musi. Więcej o wyroku rozwodowym przeczytasz w artykule: co zawiera wyrok rozwodowy.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy można podzielić majątek przy rozwodzie?

Wedle art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość podziału majątku wspólnego małżonków w wyroku rozwodowym. Jeśli małżonkowie są zgodni odnośnie sposobu podziału majątku jest to doskonałe rozwiązanie, bowiem oszczędzamy czas i pieniądze.

Kiedy Sąd dzieli majątek przy rozwodzie?

Sąd rozwodowy dokona podziału majątku wspólnego małżonków, gdy: 

  • jedna ze stron (a najlepiej, gdy małżonkowie wspólnie) zażąda dokonania podziału majątku wspólnego w sprawie o rozwód;
  • przeprowadzenie podziału majątku stron nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu – co to oznacza?

Najczęściej, Sąd rozwodowy dokonuje podziału majątku wspólnego małżonków, gdy wypracowali porozumienieW praktyce wygląda to w ten sposób, że małżonkowie lub ich pełnomocnicy sporządzają porozumienie dotyczące podziału majątku stron, pod którym małżonkowie składają podpisy. Następnie to porozumienie jest wysyłane do Sądu z żądaniem dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. W porozumieniu należy wymienić wszystkie składniki majątku wspólnego małżonków oraz sposób ich podziału. Sąd w tym zakresie nie musi prowadzić zawiłego postępowania. Dla Sądu wystarczającym materiałem są wówczas dokumenty (takie jak: porozumienie, wydruk aktualnej księgi wieczystej nieruchomości wspólnej) oraz zeznania małżonków.

Jak podzielić majątek w rozwodzie?

Aby podzielić majątek w rozwodzie, należy w pozwie o rozwód lub w kolejnym piśmie procesowym zgłosić żądanie podziału majątku wspólnego przez Sąd. 

Strona powinna w pozwie lub w kolejnym piśmie procesowym zamieścić następujące żądanie: 

wnoszę o dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzą …

[w tym miejscu należy wymienić jak najbardziej szczegółowo składniki majątku wspólnego, np. nieruchomość gruntowana położona w miejscowości X, dla której Sąd Rejonowy w miejscowości X prowadzi księgę wieczystą pod numerem Y]

poprzez …

[tu należy opisać sposób podziału, na przykład: przyznanie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości X, dla której Sąd Rejonowy w miejscowości X prowadzi księgę wieczystą pod numerem Y na wyłączną własność powódki z obowiązkiem spłaty kwoty Z na rzecz pozwanego w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Do takiego pisma procesowego, strona powinna załączyć dowody z dokumentów, takie jakie podpisane porozumienie małżonków czy wydruk aktualnej księgi wieczystej nieruchomości wspólnej.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ile kosztuje podział majątku przy rozwodzie?

Opłata od pozwu o rozwód niezależnie od formułowanych przez powoda żądań wynosi 600,00 złotych. Czyli nawet jeśli chcemy, aby sąd rozwodowy dokonał podziału majątku w wyroku orzekającym rozwód, płacimy na początku postępowania 600,00 złotych. 

Jeśli Sąd uwzględni nasze żądanie, to znaczy dokona w wyroku podziału majątku małżonków, wówczas zasądzi od stron dodatkowo w wyroku kończącym sprawę o rozwód, opłatę w wysokości przewidzianej od wniosku o podział majątku. Wynika to wprost z art. 26 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ile ta opłata wynosi?

Zgodnie z art. 38 wspomnianej wyżej ustawy: 

1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Podsumowując, musimy liczyć się z opłatą 600,00 złotych na początku postępowania, tj. przy złożeniu pozwu o rozwód. Następnie musimy spodziewać się zasądzenie kosztów w wyroku kończącym sprawę o 1.000,00 lub 300,00 złotych.

Jak podzielić majątek – u notariusza czy przy rozwodzie?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy zależy nam na szybkim podziale majątku wspólnego. Poza tym, różnica tkwi także w sferze finansowej. 

Odnośnie czasu, należy zauważyć, że dokonanie podziału majątku u notariusza jest szybsze niż w sprawie sądowej o rozwód

Notariusz po uzyskaniu dokumentów, jest w stanie przygotować nam akty notarialne w kilka dni. Natomiast w sprawie o rozwód musimy czekać do momentu uprawomocnienia się wyroku.

Aby podzielić majątek wspólny u notariusza przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego, należy najpierw ustanowić w formie aktu notarialnego rozdzielność majątkową, a następnie w drugim akcie notarialnym dokonać umownego podziału wspólnego majątku. Jednakże, najczęściej notariusze przygotowują te dokumenty w ciągu kilku dni. 

W zakresie finansów, drożej będzie kosztowała nas wizyta u notariusza, bowiem będziemy zmuszeni zapłacić taksę notarialną za dwie czynności – za ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz za podział majątku wspólnego małżonków

Maksymalna taksa notarialna za ustanowienie rozdzielności majątkowej wynosi 400,00 złotych + VAT. Do tego należy doliczyć taksę notarialną za dokonanie umownego podziału majątku, która zależy od wartości majątku wspólnego:

1) do 3.000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Konkluzja jest następująca: dokonanie podziału majątku w sprawie o rozwód jest możliwe, co więcej jest to opcja tańsza niż u notariusza, jednak zdecydowanie dłuższa

Autor: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap