Rozwód z winą czy bez orzekania o winie małżonków ? – oto jest pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód.

Mam nadzieję, że tym artykułem pomogę Wam w podjęciu tak ważnej decyzji. Przeczytasz w nim:

  • kiedy Sąd orzeka o winie małżonków przy rozwodzie?
  • kiedy warto wnieść o orzeczenie winy męża lub żony w sprawie o rozwód?
  • jakie są zalety i wady rozwodu z orzeczeniem o winie?
  • jakie są zalety i wady rozwodu bez orzekania o winie?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy Sąd orzeka o winie w sprawie rozwodowej?

W sprawie o rozwód Sąd orzeka o winie, a więc wskazuje w wyroku rozwodowym, który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa tylko na wniosek jednego z małżonków. To oznacza, że:

  • jeśli żadna ze stron – ani mąż ani żona nie wniosą o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka wówczas Sąd wydaje wyrok rozwodowy bez orzeczenia o winie

natomiast

  • jeśli jeden z małżonków wniesie o orzeczenie winy w rozwodzie, albo zarówno mąż jak i żona wniosą o orzeczenie winy drugiego małżonka za rozwód, wówczas Sąd w wyroku rozwodowym musi orzec o winie za rozpad małżeństwa. Sąd wskazuje w wówczas w wyroku rozwodowym, który z małżonków jest winny za rozpad małżeństwa.

Kiedy wnieść o orzeczenie winy w rozwodzie?

O orzeczenie wyłącznej winy drugiego małżonka w sprawie rozwodowej warto wnieść gdy:

  • orzeczenie rozwodu pociąga za sobą znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej, a więc poziomu życia małżonka niewinnego w stosunku do małżonka winnego rozpadu małżeństwa – wówczas małżonek niewinny może wnieść o zasądzenie od małżonka winnego na swoją rzecz alimentów

lub

  • małżonek niewinny rozpadu małżeństwa emocjonalnie potrzebuje orzeczenia przez Sąd w wyroku rozwodowym wyłącznej winy drugiego małżonka za rozwód

Jakie są zalety i wady rozwodu z orzeczeniem o winie?

Wady sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie

rozwód z winą czy bez orzekania o winie

Sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie to w większości przypadków długotrwałe i emocjonalnie obciążające przeżycie trwające od 5 do 7 lat, a czasami nawet dłużej. To największa wada rozwodu z orzeczeniem o winie. Dlatego w wielu sprawach rozwodowych po 2-3 latach procesu małżonkowie rezygnują z orzeczenia o winie i wnoszą zgodnie o wydanie wyroku bez orzeczenia o winie za rozpad małżeństwa.

Trzeba również pamiętać, że uzyskanie wyroku rozwodowego z wyłącznej winy drugiego małżonka jest trudnym zadaniem. W większości spraw rozwodowych Sądu orzekają rozwód z winy obojga małżonków. Rzecz w tym, że winy przy rozwodzie się nie stopniuje. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli wina jednego małżonka za rozpad małżeństwa jest większa, a drugiego mniejsza, wówczas Sąd orzeknie rozwód z winy obojga małżonków – nie oceniając w wyroku, który z małżonków zawinił bardziej. To druga wada sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad małżeństwa.

Zalety sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie

Z prawnego punktu widzenia związek małżeński jest umową, zaś doprowadzenie do rozpadu małżeństwa jest nienależytym wywiązaniem się z tej umowy. Mimo to związek małżeński nie jest jakąś tam zwykłą umową . To coś znacznie większego, sięgającego głęboko w nasze uczucia. Rozpad małżeństwa pozostawia trwały i trudny do zatarcia ślad w pamięci i psychice małżonka, który nie zawinił w małżeństwie. Z tego powodu jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, gdy małżonek niewinny rozpadu małżeństwa, świadomy, że czeka go wieloletni i ciężki emocjonalny proces, wnosi o orzeczenie w wyroku rozwodowym wyłącznej winy drugiego małżonka. Dlatego, jeśli tego potrzebujesz, jeśli chcesz by Sąd w wyroku rozwodowym uznał Twojego męża lub żonę za winnego rozpadu małżeństwa, wówczas złóż pozew o rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Drugim przypadkiem, w którym warto wnieść o rozwód z wyłącznej winy męża czy żony jest pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego po rozwodzie. W takiej sytuacji małżonek niewinny może uzyskać od małżonka winnego rozwodu alimentów na swoją rzecz tylko gdy Sąd wyda wyrok rozwiązujący małżeństwo z winy drugiego małżonka.

Wady rozwodu bez orzekania o winie

Wadą wyroku rozwodowego bez orzekania o winie jest konieczność zrezygnowania przez małżonka niewinnego z zapisu w wyroku o winie drugiego małżonka za rozpad małżeństwa. Dla wielu małżonków skrzywdzonych np. zdradą małżeńską to trudna decyzja.

Ponadto rozwód bez orzeczenia o winie pozbawia małżonka niewinnego prawa do alimentów na jego rzecz od małżonka winnego rozwodu z powodu pogorszenie się jego sytuacji materialnej po rozwodzie.

Zalety sprawy o rozwód bez orzekania o winie

Podstawową zaletą rozwodu bez orzeczenia o winie jest jest prostota, szybkość i łatwość jego uzyskania. Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie ciągną się latami, natomiast sprawa o rozwód za porozumieniem małżonków może zakończyć się na pierwszej rozprawie w ciągu 2-3 miesięcy od złożenia pozwu o rozwód.

Druga zaleta sprawy o rozwód bez orzekania o winie jest powiązana z tą pierwszą. Szybki rozwód bez orzeczenia o winie, za porozumieniem małżonków oszczędza im czasu, stresu i wieloletniego chodzenia do Sądu. Dodatkowo rozwód bez orzekania o winie, bez „prania brudów w Sądzie” daje małżonkom szansę na poprawne relacje po rozwodzie. Ma to szczególne znaczenie, gdy rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci. Wówczas, pomimo rozwodu, powinni ze sobą współpracować w sprawach dzieci, w czym wieloletnia sprawa rozwodowa na pewno nie pomaga.

Podsumowując: rozwód z winą czy bez orzeczenia o winie?

O jaki rozwód wnieść do Sądu, z winą czy bez orzeczenia o winie? Tej decyzji nie powinien podejmować za małżonka nikt inny – ani jego rodzice ani Adwokat.

Rolą Adwokata jest natomiast dobrze doradzić klientowi, a więc przedstawić wszystkie za i przeciw rozwodu z winą i bez orzeczenia o winie za rozpad małżeństwa.

Przed podjęciem decyzji, jaki pozew o rozwód złożyć w Sądzie – z winy drugiego małżonka czy bez orzekania o winie należy się zastanowić czego potrzebujesz. Jeśli chcesz wnieść o rozwód z wyłącznej winy męża czy żony, czy to z powodu alimentów, czy dlatego, że po prostu tak czujesz i tego potrzebujesz, wówczas zastanów się, czy jesteś gotowy/a na kilkuletni proces sądowy, który nie będzie należał do przyjemnych.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap