Zakaz wyprzedzania przed przejściem dla pieszych

Z tego artykułu „Zakaz wyprzedzania przed przejściem dla pieszych” dowiesz się:

 • co to jest przejście dla pieszych ?
 • na czym polega zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych?
 • na czym polega zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych?
 • kiedy kierowcy nie wolno wyprzedzać na pasach i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych?
 • co grozi za złamanie zakazu wyprzedzania przed i na przejściu dla pieszych?
 • co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej na skutek wyprzedzania na pasach lub przed przejściem dla pieszych?
Co to jest przejście dla pieszych?

Przejście dla pieszych to fragment powierzchni jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczony do przechodzenia przez pieszych oznaczony znakiem pionowym o symbolu D-6 „Przejście dla pieszych” i znakiem poziomym namalowanym na jezdni w postaci białych pasów (zwanych potocznie zebrą).

Definicja przejścia dla pieszych znajduje się w art. 2 pkt 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Definicja przejścia dla pieszych – art.2 pkt 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Przejście dla pieszychpowierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi

Przejście dla pieszych musi być oznaczone znakami drogowymi

Warunkiem uznania odcinka jezdni, drogi dla rowerów czy torowiska za przejście dla pieszych jest jego oznaczenie znakami pionowymi lub poziomymi.

Nie można uznać za przejście dla pieszych odcinka jezdni, drogi dla rowerów czy torowiska za przejście dla pieszych, jeżeli nie zostało oznaczone znakami drogowymi, nawet jeśli zwyczajowo jest używane przez pieszych do przechodzenia.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Obowiązki kierowcy przed przejściem dla pieszych

Kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierującego pojazdem szereg obowiązków i zakazów podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych i podczas przejeżdżania przez przejście dla pieszych.

W tym artykule omówię 2 zakazy obowiązujące kierujących pojazdami przed przejściem dla pieszych i na przejściu dla pieszych, których naruszenie jest często przyczyną potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych:

 • zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych
 • zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych
Na czym polega zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych?

Kierującemu pojazdem nie wolno wyprzedzać innego pojazdu na przejściu dla pieszych.

Zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych wynika wprost z art.26 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany

Obowiązujący kierowcę zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych, czyli w obrębie przejścia dla pieszych oznacza zakaz przejeżdżania obok pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku.

Zakaz wyprzedzania innego pojazdu na przejściu dla pieszych nie obowiązuje na przejściu dla pieszych, na którym ruch jest kierowany, tj. na przejściu z działającą sygnalizacją świetlną. To oznacza, że kierowcy wolno jest wyprzedzać inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch pojazdów i pieszych jest sterowany sygnalizacją świetlną czy przez np. Funkcjonariusza Policji.

Na czym polega zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych?

Kierowcę zbliżającego się do przejścia dla pieszych obowiązuje nie tylko zakaz wyprzedzania na pasach, czyli w obrębie przejścia dla pieszych, ale również bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.

Zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wynika z art.26 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany

Zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych nie obowiązuje na przejściach, na których ruchem pojazdów i pieszych kieruje sygnalizacja świetlna lub osoba uprawniona, np. Policjant

Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie precyzuje, co oznacza sformułowanie „zakaz wyprzedzania innego pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.” W szczególności przepisy nie wskazują odległości od przejścia dla pieszych, od której kierowcę obowiązuje zakaz wyprzedzania innego pojazdu. W praktyce odległość ta zależy od warunków drogowych, takich jak widoczność na drodze i natężenie ruchu drogowego.

Wprowadzenie zakazu wyprzedzania innego pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której pojazd wyprzedzany przed przejściem dla pieszych zasłoni kierowcy, który wyprzedza, pieszego wchodzącego na jezdnię.

Kierowca łamie zakaz wyprzedzania innego pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych (za wyjątkiem przejść z działającą sygnalizacją świetlną), jeśli w wyniku wyprzedzania pojazd wyprzedzany zasłonił mu obszar przejścia dla pieszych lub chodnika czy pobocza przed przejściem dla pieszych.

Złamanie zakazu wyprzedzania na i przed przejściem dla pieszychwykroczenie z art.97 k.w.

Samo złamanie zakazu wyprzedzania w obrębie przejścia dla pieszych oraz bezpośrednio przed przejściem dla pieszych (za wyjątkiem przejścia, na którym działa sygnalizacja świetlna) stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń  –naruszenie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym.

Za wykroczenie złamania zakazu wyprzedzania bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych z art.97 k.w. kierowcy grozi jedynie kara grzywny. Policjant nie może za to wykroczenie zatrzymać kierowcy prawa jazdy, a Sąd nie może za nie orzec zakazu prowadzenia pojazdów.

Złamanie zakazu wyprzedzania na pasach lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych może zostać uznane za poważniejsze wykroczenie – spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art.86 par. 1 k.w.

Kiedy złamanie zakazu wyprzedzania przed przejściem dla pieszych jest wykroczeniem z art.86 par. 1 k.w.?

Jeśli na skutek złamania zakazu wyprzedzania na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych kierowca stworzył realne i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wówczas kierowca popełnia wykroczenie z art.86 par. 1 k.w., a więc wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji.

Złamanie zakazu wyprzedzania bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych stanowi wykroczenie z art.86 par. 1 k.w., jeśli kierowca łamiąc zakaz wyprzedzania przed lub na przejściu dla pieszych stworzył realne i bezpośrednie zagrożenie potrącenia pieszego, który wszedł na przejście dla pieszych.

Co grozi za złamanie zakazu wyprzedzania na pasach lub przed przejściem dla pieszych?

Za złamanie zakazu wyprzedzania bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych, którego skutkiem było stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi:

 • kara grzywny w wysokości od 20 zł. do 5000 zł.
 • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do lat 3
Czy za złamanie zakazu wyprzedzania przed przejściem dla pieszych można stracić prawo jazdy?

Za złamanie zakazu wyprzedzania zarówno w obrębie, jak i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, a Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów jeśli kierowca stworzył realne i bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym.

Co grozi za potrącenie pieszego na pasach na skutek złamania zakazu wyprzedzania przed przejściem dla pieszych?

Jeśli na skutek złamania zakazu wyprzedzania na pasach lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych kierowca potrącił pieszego, wówczas:

 • kierowca ponosi odpowiedzialność karną za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 par. 1 k.w. – jeśli pieszy nie odniósł obrażeń ciała, albo odniósł obrażenia ciała, ale na okres do 7 dni – wówczas Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy a kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.
 • kierowca odpowiada za przestępstwo spowodowania zwykłego wypadku drogowego z art. 177 par. 1 k.k. – jeśli pieszy na skutek potrącenia odniósł obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni – wówczas Policjant może zabrać kierowcy dokument prawa jazdy a kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.
 • kierowca poniesie odpowiedzialność karną za ciężki wypadek drogowy z art. 177 par. 2 k.k. – jeśli pieszy na skutek potrącenia poniósł śmierć, albo doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – w takim przypadku Policjant może zatrzymać kierującemu prawo jazdy, zaś kierowcy również grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap