• kiedy Sąd orzeka o winie w rozwodzie? 
  • co daje wina przy rozwodzie? 
  • co może być dowodem na winę w rozwodzie? 
  • czy nagranie może być dowodem w sprawie rozwodowej? 
  • do kiedy można złożyć dowody na winę w rozwodzie? 

Postępowanie dowodowe to niezwykle istotna część każdego procesu o rozwód, zwłaszcza z orzeczeniem o winie. Czemu? Samo twierdzenie strony, że drugi z małżonków zdradził, oszukał czy dopuścił się przemocy nie wystarczy Sądowi do tego, aby orzekł wyłączną winę za rozpad pożycia. Twierdzenie strony musi być poparte dowodami, które potwierdzą podawane przez nią okoliczności. W związku z tym, jeszcze przed wszczęciem sprawy o rozwód należy bardzo dokładnie zastanowić się nad wnioskami dowodowymi. Przede wszystkim wtedy, gdy pozew o rozwód zawiera żądanie orzeczenia winy małżonka za rozpad pożycia. 

Kiedy Sąd orzeka o winie w rozwodzie? 

Sąd orzeka o winie w rozwodzie, gdy zażąda tego choć jeden z małżonków. To oznacza, że nawet jeśli w pozwie, powód zażąda rozwodu bez orzekania o winie, Sąd będzie orzekał o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia, gdy w odpowiedzi na pozew, pozwany takie żądanie zgłosi. Oczywiście, to nie zamyka powodowi możliwości zażądania winy pozwanego, gdyż powód może wówczas zmodyfikować powództwo i zażądać orzeczenia o winie pozwanego.  

Sąd zaniecha orzeczenia o winie tylko na zgodne żądanie małżonków w tym zakresie. Wedle art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie”

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co daje wina przy rozwodzie? 

Po pierwsze, wyrok z orzeczeniem o winie daje małżonkowi niewinnemu potwierdzenie, że małżonek winny nie dotrzymał tej pięknej obietnicy, którą składał w dniu ślubu, że nie sprostał obowiązkom, jakie ciążą na małżonkach. Nazwałabym to aspektem moralnym. Bardzo często, co jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, tylko z tego powodu, klienci chcą, abym złożyła w Ich imieniu pozew z żądaniem orzeczenia winy. 

Jest jeszcze drugi aspekt: finansowy. To znaczy, warto wnieść pozew o rozwód z wyłącznej winy męża czy żony, gdy sytuacja materialna małżonka niewinnego ulegnie znacznemu pogorszeniu po rozwodzie. Wtedy, temu małżonkowi należą się alimenty od małżonka winnego.  

Szerzej o wadach i zaletach rozwodu bez orzekania o winie oraz rozwodu z orzeczeniem o winie przeczytasz w artykule: https://poradnikadwokata.pl/rozwod-z-wina-czy-bez-orzekania-o-winie/ 

Co może być dowodem na winę w rozwodzie? 

Tak naprawdę, nie ma żadnego katalogu zamkniętego, jeśli chodzi o dowody na winę małżonka w rozwodzie. To oznacza, że dowodem może być wszystko co potwierdzi, że małżonek naruszył obowiązki małżeńskie i to doprowadziło do całkowitego i trwałego zerwania więzi małżeńskich.  

Najbardziej powszechnymi dowodami w sprawie o rozwód na winę są: 

  1. zeznania świadków – są to najczęściej znajomi i członkowie rodziny, którzy widzieli bądź słyszeli o zachowaniach małżonka winnego, a nierzadko zdarza się, że świadkiem jest nowa partnerka lub nowy partner strony, dla których mąż lub żona zdecydowali zakończyć małżeństwo (jeśli chcesz poczytać więcej na ten temat, zapraszam do lektury artykułu: https://poradnikadwokata.pl/swiadek-w-sprawie-rozwodowej/); 
  1. dokumenty, takie jak: raport detektywistyczny, fotografie, wydruki wiadomości tekstowych, wydruki korespondencji z komunikatorów społecznościowych (np. Messenger) czy obdukcje lekarskie; 
  1. nagrania: audio (utrwalające dźwięk) lub audio video (utrwalające dźwięk i obraz). 
wina w powodzie, rozwód z orzeczeniem o winie, dowody na winę w rozwodzie

Czy nagranie może być dowodem w sprawie rozwodowej? 

Co do zasady nagranie może być dowodem w sprawie o rozwód. Chodzi o nagranie utrwalające przebieg rozmowy czy zdarzenia, w którym uczestniczy osoba nagrywająca. Czyli, jeśli żona rozmawia z mężem i podczas tej rozmowy mąż przyznaje się do zdrady, to nagranie takiej rozmowy może jak najbardziej stanowić dowód na winę w sprawie o rozwód.  

W sprawie o rozwód warto zgłaszać dowody z nagrań utrwalających przebieg sytuacji czy rozmów pomiędzy małżonkami, potwierdzające winę małżonka za rozpad pożycia. Oczywiście nie należy przesadzić, to znaczy nie polecam składania do Sądu kilkunastu lub kilkudziesięciu nagrań. Sąd nie ma bowiem czasu, aby zweryfikować treść kilkugodzinnych rozmów. Należy złożyć 2 lub 3 nagrania, które w sposób dostateczny potwierdzają winę małżonka za rozpad więzi.  

Zachęcam także, aby wykonać stenogram nagrania, który ułatwi Sądowi zapoznanie się z treścią nagrania.  

Co ważne, Sąd dokona oceny także tego dowodu, co oznacza, że Sąd będzie badał w jakich okolicznościach doszło do nagrania, czy nie była to prowokacja albo wykorzystanie trudnego położenia czy złego stanu psychicznego strony. Jeśli była to swobodna rozmowa małżonków – należy śmiało taki dowód na winę zgłosić.  

Do kiedy można złożyć dowody na winę w rozwodzie? 

Wszystkie dowody na winę w sprawie o rozwód należy zgłaszać od razu. Czyli jeśli jesteśmy powodem i składamy pozew, to już w pozwie należy przekazać Sądowi wszystkie dowody na winę małżonka. Natomiast jeśli jesteśmy pozwanym, wówczas dowody załączamy do odpowiedzi na pozew.  

Jeśli uzyskaliśmy wiedzę o istotnym dla nas dowodzie w toku procesu lub taki dowód po prostu powstał już po złożeniu pozwu, mamy prawo złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie tego dowodu na ówczesnym etapie sprawy.  

Autor: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion 

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: