• kiedy sąd orzeka alimenty na męża w wyroku rozwodowym?
 • czy trzeba płacić alimenty na męża przed rozwodem?
 • ile wynoszą alimenty na męża?
 • czy po latach mąż może wystąpić o alimenty od byłej żony?
 • do kiedy należy płacić alimenty na byłego męża?

Wyrok rozwodowy kończy pewien etap życia, jednak skutki finansowe tego okresu możemy odczuwać jeszcze przez kilka, a nawet kilkanaście lat… Dlaczego? W wyroku rozwodowym Sąd może orzec o alimentach na rzecz męża od żony. Nierzadko, sumy te są wysokie.  

 • Kiedy sąd orzeka alimenty na męża w wyroku rozwodowym?

Sąd orzeka alimenty na męża w wyroku rozwodowym, gdy:

 1. mąż złoży wniosek o zasądzenie od żony alimentów na swoją rzecz,
 2. żona zostanie uznana za wyłącznie winną za rozkład pożycia, 
 3. rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej męża. 

Te trzy przesłanki muszą zostać spełnione razem. To znaczy, nawet jeśli żona zostanie uznana za wyłącznie winną za rozkład pożycia, Sąd nie zasądzi alimentów, jeśli mąż nie zgłosi roszczenia alimentacyjnego od żony oraz nie udowodni, że rozwód pociąga istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 • Czy trzeba płacić alimenty na męża przed rozwodem?

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”. To oznacza, że ten obowiązek trwa do zakończenia małżeństwa, czyli do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 

W związku z tym, mąż może złożyć wniosek o udzielenie przez Sąd zabezpieczenia poprzez ustalenie na czas trwania sprawy o rozwód obowiązku przyczyniania się przez żonę do zaspokajania potrzeb męża (zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w trybie art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

Takie zabezpieczenie powoduje, że do zakończenia procesu, żona jest zobowiązana płacić na rzecz męża alimenty w ustalonej przez Sąd wysokości.

Jednakże i w tym przypadku, wymagany jest wniosek męża. Sąd bez tego wniosku, nie może zabezpieczyć na czas trwania procesu alimentów od żony na rzecz męża. Wniosek o zabezpieczenie alimentów mąż może złożyć na każdym etapie postępowania, w tym może zawrzeć taki wniosek w pozwie.

 • Ile wynoszą alimenty na męża?

Alimenty, które są orzekane na rzecz męża w wyroku rozwodowym mają w odpowiednim zakresie przyczyniać się do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb. Tak wygląda kodeksowe uregulowanie znajdujące się w art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W praktyce, najczęściej spotykam się z sytuacją, w której Sąd ustala alimenty na męża od żony, według następującego schematu:

 1. na wstępie Sąd ustala, ile mąż miał do dyspozycji w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie (przykład: mąż zarabiał 4.000 złotych, żona 20.000 złotych, czyli wspólnie mieli do dyspozycji 24.000 złotych, co oznacza, że mąż miał do dyspozycji połowę, czyli 12.000 złotych)
 • następnie, Sąd ustala jaką kwotą dysponuje mąż po rozstaniu z żoną (w naszym przykładzie, będzie to dochód męża, czyli 4.000 złotych)
 • potem, Sąd odejmuje od dochodu męża w małżeństwie aktualnie osiągany dochód, wówczas powstaje różnica w dochodach, która wyznacza wysokość alimentów (w przykładzie będzie to: 12.000 złotych – 4.000 złotych = 8.000 złotych)

W naszym przykładzie, alimenty wynoszą 8.000 złotych. 

UWAGA: każda sprawa jest inna, każdy stan faktyczny jest przez Sąd badany indywidualnie i ustalenie alimentów nie jest prostym matematycznym równaniem. Zdarzają się sytuacje, w których mąż nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych, zarabia 3.000 złotych wykonując pracę fizyczną, podczas gdy ma wykształcenie wyższe, co powoduje, że powinien zarabiać więcej. Inny przykład: zarobki żony są niższe wskutek kryzysu gospodarczego, co nie jest spowodowane jej zawinionym działaniem. Sąd bierze te okoliczności pod uwagę przy ustaleniu wysokości alimentów. Alimenty zależą od usprawiedliwionych potrzeb męża oraz możliwości majątkowych i zarobkowych żony.

alimenty na męża, alimenty na męża po rozwodzie, wina żony w rozwodzie, rozwód z winy żony
 • Czy po latach mąż może wystąpić o alimenty od byłej żony?

Mąż może po latach wystąpić o alimenty od byłej żony, ale w następujących przypadkach:

 1. żona została uznana za wyłącznie winną za rozpad pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej męża,
 • mąż nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, a aktualnie popadł w niedostatek (UWAGA: ma to miejsce, gdy rozwód został orzeczony bez orzekania o winie oraz z winy obojga małżonków)
 • mąż nie zawarł nowego małżeństwa,
 • gdy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego nie minęło 5 lat (tylko gdy: żona nie została uznana za wyłącznie winną za rozpad pożycia), chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie męża, przedłuży ten termin.
 • Do kiedy należy płacić alimenty na byłego męża?

Obowiązek alimentacyjny na rzecz męża wygasa w razie zawarcia przez niego nowego małżeństwa. 

Gdy zobowiązaną jest żona, która nie została uznana za wyłącznie winną za rozkład pożycia, obowiązek alimentacyjny na męża wygasa z upływem 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie męża, przedłuży termin 5 lat„Taką szczególną okolicznością uzasadniającą przedłużenie obowiązku alimentacyjnego poza okres 5-letni może być np. wypadek rozwiedzionego małżonka, niezwiązany z zatrudnieniem i niezapewniający mu odszkodowania czy renty ubezpieczeniowej, w wyniku czego staje się on na stałe niezdolny do pracy i zostaje pozbawiony środków do życia” (J. Sasiak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2021, art. 60).

Tym samym, jeśli żona została uznana za wyłącznie winną za rozkład pożycia, może być zobowiązana do alimentacji na rzecz męża przez kilka lub kilkanaście lat, a nawet do końca swojego życia. Właśnie z tych względów, jest to niezwykle istotne zagadnienie w sprawie o rozwód.

Autor: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy Al. Jana Pawła II 80 lokal 125 w Warszawie (biurowiec Babka Tower) dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap