• jak długo czeka się na rozwód za porozumieniem stron?
  • ile trzeba czekać na rozwód z orzeczeniem o winie?
  • jak długo czeka się na pierwszą rozprawę w sądzie w sprawie rozwodowej?
  • jak przyspieszyć sprawę o rozwód?

Jednym z pierwszych pytań, które zadaje mi Klient podczas porady brzmi: „jak długo czeka się na rozwód w 2022 roku?”. 

Odpowiedź brzmi: to zależy, czy rozwodzimy się za porozumieniem stron, czyli mamy ustalone z drugą stroną wszystkie kwestie wyroku rozwodowego (więcej o wyroku rozwodowym przeczytasz w artykule: co zawiera wyrok rozwodowy?) czy też nasze żądania są sprzeczne, na przykład, każda ze stron żąda orzeczenia o winie drugiego małżonka. 

Przy ocenie czasu trwania sprawy o rozwód należy też wziąć pod uwagę miejsce prowadzenia sprawy (w Warszawie okres oczekiwania jest dłuższy niż w innych miastach, przykładowo w Ostrołęce czy w Płocku) oraz czynności dowodowe, których przeprowadzenia przez sąd żądamy (sprawa zakończy się szybciej, gdy do przesłuchania mamy 3 świadków niż przykładowo 8 świadków).

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak długo czeka się na rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron ma wiele korzyści, o których przeczytasz w artykule: rozwód za porozumieniem stron. Jedną z nich jest właśnie czas trwania sprawy. Co do zasady, taki rozwód rozpoczyna i kończy się na pierwszej rozprawie

W przypadku, gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, sąd najczęściej przesłuchuje strony, po czym zamyka przewód sądowy i wydaje wyrok zgodny z oczekiwaniami stron. 

Gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, wtedy sąd zazwyczaj przesłuchuje oprócz stron, jednego świadka celem ustalenia aktualnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci. Jednakże i w tej sytuacji, sąd wyznacza termin jednej rozprawy, na której przesłuchuje świadka, a potem małżonków, po czym wydaje wyrok zgodny z porozumieniem rodzicielskim stron. 

Średni czas oczekiwania na rozwód od momentu złożenia pozwu w Warszawie to 5 miesięcy.

PODSUMOWUJĄC: rozwód za porozumieniem stron to najczęściej jedna rozprawa sądowa, po której sąd zamyka przewód, a następnie ogłasza wyrok. Od momentu złożenia pozwu o rozwód do momentu wydania wyroku mija około 5 miesięcy (w Warszawie).

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ile trzeba czekać na rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to batalia sądowa, która trwa latami. Zazwyczaj, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia o winie, drugi z małżonków działa analogicznie, to znaczy chce udowodnić winę drugiej stronie. To z kolei oznacza konieczność przesłuchania kilku, a czasami kilkunastu świadków, przeprowadzenia innych dowodów, takich jak uzyskanie bilingów telefonicznych od operatora telefonii komórkowej czy notatek policyjnych z przeprowadzonych interwencji. Poza tym, gdy sporna jest wina, małżonkowie walczą o wysokość alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron oraz miejsce ich zamieszkania. Na ustalenie tych okoliczności, także powoływane są dowody. 

Średni czas oczekiwania na rozwód z orzeczeniem o winie od momentu złożenia pozwu w Warszawie to około 5 lat – jest to łączny czas postępowania przed sądami I i II instancji (3 lata przed sądem okręgowym i 2 lata przed sądem apelacyjnym). 

Bacząc na tak długi czas prowadzenia sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie, warto uprzednio rozważyć plusy i minusy takiego żądania. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: rozwód z winą czy bez orzekania o winie.

PODSUMOWUJĄC: rozwód z orzeczeniem o winie to kilka, a nawet kilkanaście rozpraw sądowych. Od momentu złożenia pozwu o rozwód do momentu wydania wyroku mija około 5 lat (w Warszawie).

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak długo czeka się na pierwszą rozprawę w sądzie w sprawie rozwodowej?

Po złożeniu pozwu o rozwód, sąd przesyła odpis pozwu drugiej stronie z zobowiązaniem złożenia odpowiedzi na pozew, najczęściej zakreślając termin 2 tygodni. Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, sąd zna stanowiska stron oraz wnioski dowodowe. Jest to właśnie moment, w którym najczęściej sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy w sądzie. 

Aktualnie, z uwagi na pandemię, mamy do czynienia z dwoma trybami przeprowadzenia rozprawy: stacjonarna (w sądzie) oraz zdalna (za pośrednictwem aplikacji internetowej). W przypadku rozprawy zdalnej, termin jest wyznaczany szybciej niż w przypadku rozprawy stacjonarnej. 

Średni czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w sprawie o rozwód to około 5 miesięcy od daty złożenia pozwu (w Warszawie).

Jak przyspieszyć sprawę o rozwód?

W przypadku, gdy złożyliśmy pozew o rozwód, a następnie przez około 5 miesięcy w sprawie nie dzieje się nic, polecam wysłanie do sądu pisma – pisemnej prośby o wyznaczenie terminu rozprawy. Nie ma żadnej gwarancji, że takie pismo przyniesie skutek, jednak warto spróbować. Nic nie tracimy. Pamiętajcie, że pismo najlepiej uzasadnić, to znaczy wskazać, że od momentu złożenia pozwu minęło ponad 5 miesięcy, dlatego uprzejmie prosimy, aby sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy.

Należy pamiętać, że nawet gdy na początku wystąpimy z żądaniem orzeczenia winy, w trakcie trwania sprawy o rozwód, możemy zmodyfikować stanowisko lub porozumieć się ze stroną przeciwną. W takiej sytuacji, również przyspieszymy sprawę o rozwód.

Autor: Adwokat Edyta Gorczyńska-Melion

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności w serwisie społecznościowym Instagram: adwokat_rozwodowy

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz powierzyć mi prowadzenie sprawy w Sądzie – umów się na spotkanie z w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat47 lok. 4 w Warszawie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Powiązane posty

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: