Month

październik 2022

Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Pokrzywdzony, a więc osoba, która na skutek wypadku drogowego doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni  może dochodzić naprawienia doznanej w wypadku szkody i zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym przeciwko kierowcy pojazdu, który spowodował wypadek. Przedstawione wyżej stanowisko wynika z treści art. 46 par.1, 2 i 3 k.k. oraz art....

Zwrot od ubezpieczyciela nawiązki wypłaconej pokrzywdzonemu

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie problematyki zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, w przypadku orzeczenia względem sprawcy nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym, Sąd ma możliwość orzeczenia względem sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środków o charakterze kompensacyjnym, które służyć mają zaspokojeniu...

Zwrot od ubezpieczyciela obowiązku naprawienia szkody

Co do zasady, sprawca wypadku, który wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie „z własnej kieszeni” może odzyskać od swojego ubezpieczyciela wypłaconą tytułem odszkodowania kwotę. Wynika to z istoty umowy ubezpieczenia OC łączącej sprawcę wypadku z zakładem ubezpieczeń, w ramach której to zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zaspokojenia roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez ubezpieczonego – tj. sprawcę wypadku, a...

Jak przeliczać mg/l alkoholu na promile ?

Z tego artykułu „Jak przeliczać mg/l alkoholu na promile ?” dowiesz się: jakich alkomatów Policja używa do badania trzeźwości kierowców? w jakich jednostkach, mg/l czy w promilach alkomaty mierzą stężenie alkoholu w trakcie badania trzeźwości kierowcy przez Policję? jak należy przeliczać mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi? ile wynosi dopuszczalne stężenie...

Zadośćuczynienie za wypadek drogowy

Bardzo często osobom poszkodowanym w wypadku drogowym towarzyszy cierpienie psychiczne i fizyczne. W doktrynie tego typu cierpienia są definiowane jako krzywda. W takim przypadku możemy domagać się zadośćuczynienia, które ma być rekompensatą za nasze ujemne przeżycia wynikające z wyrządzonej szkody. Podstawą prawną roszczenia jest artykuł 445 § 1 Kodeksu Cywilnego. Przyznanie osobie uprawnionej zadośćuczynienia za...

Świadczenia z OC sprawcy wypadku

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny. Mało która osoba poszkodowana wie, jakich dokładnie świadczeń może dochodzić od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku w ramach jego policy OC. Prowadzi...

Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek?

Z tego artykułu Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek dowiesz się: kiedy przedawniają się roszczenia osoby poszkodowanej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek?do ilu lat wstecz można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek?jak długo po wypadku możesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek?co zrobić żeby przerwać bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby najbliżej w wypadku drogowym rodzina zmarłego może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Powyższe roszczenie zostało wprowadzone do Kodeksu Cywilnego w dniu 3 sierpnia 2008 roku w art. 446 § 4. Zadośćuczynienie obejmuje szkody niemajątkowe i jest roszczeniem jednorazowym. Należy wskazać, iż przysługuje każdemu uprawnionemu osobno, w indywidualnie określonej wysokości. Zgodnie...

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję

Z tego artykułu „Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję” dowiesz się: czy Policja może zabrać kierowcy prawo jazdy za kolizję drogową?co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję za kolizję drogową?czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zabrane przez Policję po kolizji drogowej?kiedy Sąd powinien zwrócić kierowcy prawo jazdy zabrane przez Policję za kolizję...

Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów

Z tego artykułu „Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów” dowiesz się: na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?co zrobić, gdy Sąd nie zgodził się na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?jak odwołać się od decyzji o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?jak napisać zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów? Jeśli potrzebujesz porady prawnej...

Czy można stracić prawo jazdy po wypadku?

W tym artykule „Czy można stracić prawo jazdy po wypadku” opisuję: czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy za spowodowanie wypadku?czy Policjant może, a więc czy Policjant ma prawo do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy za wypadek?na jakiej podstawie Policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy za wypadek?jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za spowodowanie wypadku?jak się...

Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek

Z tego artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za wypadek” dowiesz się: Na czym polega przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?Czy za spowodowanie wypadku można stracić prawo jazdy?Czy Policjant może zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy za wypadek?Kto decyduje o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy po wypadku : Policjant, Prokurator czy Sąd?Co się dzieje z dokumentem prawa jazdy po zatrzymaniu prawa...
1 2 3
%d bloggers like this: